Ein nedgang i salet på 5 prosent i mars 2019

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i mars enda på 619 millionar liter, ein nedgang på 5 prosent frå mars 2018.

Det vart selt 77 millionar liter bilbensin, ei nedgang på 11 millionar liter sidan 2018. Salet av autodiesel gjekk ned med 5 millionar liter og samla sal enda på 243 millionar liter, ifølgje statistikken over sal av petroleumsprodukt.

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med mars 2017, 2018 og 2019, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og mellomdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2017 29 73 29 250 300 201 738 248
2018 28 59 26 277 300 240 740 250
2019 23 36 24 250 279 236 706 225

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i mars måned, etter produkt

Andre produkter¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillater Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
4 67 67 55 160 41 114 180
2002 8 112 74 56 146 42 121 172
2003 8 90 63 69 148 47 140 183
2004 6 74 64 73 143 46 137 180
2005 13 94 68 71 163 62 167 171
2006 8 54 67 72 150 59 179 162
2007 7 50 62 70 145 55 173 149
2008 11 54 52 85 153 59 195 140
2009 10 75 58 74 153 69 211 135
2010 7 51 45 80 147 73 220 119
2011 21 28 40 104 166 64 220 111
2012 2 34 33 82 147 64 222 107
2013 11 20 31 88 118 62 235 100
2014 7 21 19 84 130 68 246 97
2015 10 21 9 82 111 65 248 91
2016 14 23 10 87 112 75 255 86
2017 10 19 10 88 111 79 248 88
2018 14 9 8 89 101 79 243 77

Kontakt