Sal av petroleumsprodukt opp med 3,5 prosent

Publisert:

Samla sal av petroleumsprodukt i september enda på 714 millionar liter, ein oppgang på vel 3,5 prosent frå same periode i 2018.

Det vart selt 85 millionar liter bilbensin og 247 millionar liter autodiesel, om lag same mengde som i september 2018. Oppgangen i samla sal har forklaring i auka sal av tungolje, anleggsdiesel og marine gassoljer, viser statistikken Sal av petroleumsprodukt.

Førebelse tal hittil i år viser at samla sal av petroleumsprodukt har minka med om lag 288 millionar liter samanlikna med tilsvarande periode i 2018. Dette er en nedgang i salet på 4,6 prosent. 

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 1. Sal av petroleumsprodukt hittil i år januar til og med september 2017, 2018 og 2019, etter produkt

Bilbensin Autodiesel Anleggsdiesel Marine gassoljer Jetparafin Tungoljer og mellomdestillat Fyringsparafin og fyringsolje Andre produkt¹
2017 854 2251 648 921 861 89 156 337
2018 844 2257 715 977 882 86 110 358
2019 795 2188 710 917 838 88 67 338

1 Omfattar flybensin og bitumen (asfalt).

Figur 2. Sal av petroleumsprodukt i september månad, etter produkt

Andre produkt¹ Fyringsparafin og fyringsolje Tungoljer og tungdestillat Jetparafin Marine gassoljer Anleggsdiesel Autodiesel Bilbensin
2002 48 44 49 61 153 46 124 184
2003 49 61 58 50 163 50 136 192
2004 52 53 59 62 170 60 147 184
2005 48 50 59 65 147 61 160 181
2006 61 45 60 74 157 56 171 169
2007 55 38 53 76 151 72 184 157
2008 53 36 69 84 155 69 201 152
2009 68 33 53 77 163 59 209 144
2010 65 35 43 88 158 68 220 134
2011 66 31 38 87 170 70 228 122
2012 66 26 33 89 164 73 232 114
2013 70 24 27 99 142 73 244 110
2014 61 19 21 118 135 75 263 103
2015 53 17 10 93 121 79 257 98
2016 66 13 5 93 132 79 265 96
2017 59 17 8 110 100 70 252 90
2018 67 8 8 99 101 74 246 87
2019 68 10 17 98 106 83 247 85