Statistikkområde

Energi og industri: Energi

Alt innhold for delområdet energi

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Solid prisvekst i PPI ved årets start

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 5,3 prosent i januar. En økning i prisene på flere energivarer bidro sterkt til denne oppgangen. Strømprisene hadde den prosentvis største økningen.

  Artikkel
 • Industriproduksjonen litt ned i desember

  Norsk industriproduksjon gikk ned 0,2 prosent fra november til desember i fjor, viser sesongjusterte tall. Samlet endte nedgangen i 2020 på 3 prosent. Etter et kraftig fall i begynnelsen av koronapandemien hentet industrien seg mye inn igjen i høst.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien økte i 4. kvartal

  Industriomsetningen økte med 2,4 prosent fra 3. til 4. kvartal 2020, ifølge sesongjusterte tall. Fra november til desember 2020 var det imidlertid en nedgang på 2,7 prosent.

  Artikkel
 • Vindkraften fortsetter å stige

  Vindkraftproduksjonen var 9,9 TWh i 2020. Det er hele 79 prosent eller 4,4 TWh mer sammenlignet med forrige toppnotering i 2019.

  Artikkel
 • Prisvekst i PPI ved årets slutt

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 1,6 prosent i desember. En økning i prisene på flere energivarer bidro til denne oppgangen. Prisnedgangen innen visse industrinæringer dempet oppgangen i PPI.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 1,8 prosent i tremånedersperioden september-november 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, ifølge sesongjusterte tall. Fra oktober til november 2020 var det en oppgang på 2,4 prosent.

  Artikkel
 • Auke i industriproduksjonen i november

  Norsk industriproduksjon hadde ein auke på 1,5 prosent frå oktober til november 2020, viser sesongjusterte tal. I perioden september-november var det ein auke på heile 3 prosent samanlikna med førre tremånadersperiode. Dermed fortset oppgangen ein...

  Artikkel
 • Rekordhøye vindkraftinvesteringer i 2019

  2019-investeringene er de høyeste som er registrert i den årlige elektrisitetsstatistikken, og det er vindkraft som øker mest.

  Artikkel
 • Prisoppgang på olje og gass

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,5 prosent i november. Prisoppgang på utvinning av råolje og naturgass var det viktigste bidraget sammen med raffinerte petroleumsprodukter.

  Artikkel
 • Omsetningen i industrien øker

  Industriomsetningen økte med 1,7 prosent i perioden august – oktober 2020 sammenlignet med forrige tremånedersperiode, viser sesongjusterte tall. Fra september til oktober 2020 var det også en oppgang, her på 1,8 prosent for industrien samlet sett.

  Artikkel
 • Moderat vekst i industriproduksjonen i oktober

  Norsk industriproduksjon hadde en økning på 0,6 prosent fra september til oktober, viser sesongjusterte tall. I perioden august-oktober 2020 hadde industriproduksjon en sterk vekst på 4,2 prosent sammenlignet med forrige tremånedersperiode. Til tr...

  Artikkel
 • Oppjustert anslag for oljeinvesteringene i 2021

  Investeringene til rørtransport og utvinning av olje og gass blir nå anslått til 166,3 milliarder kroner for 2021. Det er 12 prosent høyere enn i forrige rapportering, men indikerer fortsatt en betydelig nedgang fra 2020. Oljeselskapenes anslag fo...

  Artikkel
 • Industriinvesteringene faller i 2020

  Virksomhetenes anslag for samlede investeringer innen olje og gass, industri, bergverksdrift og kraftforsyning viser en klar nedgang i 2020 – hovedsakelig på grunn av lavere industriinvesteringer. Oppdaterte anslag for 2021 indikerer fortsatt en t...

  Artikkel
 • Fortsatt veldig lav strømpris

  Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,4 øre/kWh i 3. kvartal 2020. Det er omtrent like lav pris som forrige kvartal og en nedgang på hele 66 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Naturgass trekker PPI opp

  Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,1 prosent i oktober. Prisoppgang på naturgass var viktigste bidragsyter, men flere industrinæringer og kraftforsyning trakk også indeksen opp.

  Artikkel