Naturgass trekker PPI opp

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,1 prosent i oktober. Prisoppgang på naturgass var viktigste bidragsyter, men flere industrinæringer og kraftforsyning trakk også indeksen opp.

Prisen på naturgass steg med litt under 50 prosent fra september, mens oljeprisen hadde en flat utvikling. Til sammen medførte dette en oppgang i indeksen for utvinning av råolje og naturgass med 17,5 prosent i oktober. Prisoppgangen på naturgass bidro, sammen med økt pris i flere industrinæringer og kraftforsyning, til oppgangen i PPI totalt på 4,1 prosent i oktober.

Prisoppgang på viktige metaller fortsetter

Metallindustrien fortsatte prisoppgangen i oktober med 1,4 prosent, godt drevet av økte eksportpriser på viktige ikke-jernholdige metaller. Dette er fjerde måned på rad med oppgang i priser på ikke-jernholdige metaller. En mulig årsak er at den norske kronen fortsatte å svekke seg ytterligere mot dollar og euro i oktober. Prisen på aluminium og nikkel, målt i norske kroner, økte med henholdsvis 4,7 prosent og 4 prosent denne måneden. Som viktige eksportvarer bidro metallprisene til den totale økningen i PPI i oktober.

Som andre positive bidrag til oppgangen i PPI totalt kan kjemisk industri og mineralproduktindustri nevnes, mens raffinerte petroleumsprodukter og næringsmiddelindustri dro i motsatt retning.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

Ikke-jernholdige metaller Industri totalt
jan.15 107.15 98.91
feb.15 105.17 99.78
mar.15 108.92 100.54
apr.15 105.23 100.79
mai.15 103.34 100.94
jun.15 102.97 101.09
jul.15 99.84 101.19
aug.15 95.47 100.04
sep.15 94.23 98.83
okt.15 93.7 99.24
nov.15 93.33 99.83
des.15 90.64 98.81
jan.16 90.47 97.5
feb.16 90.05 96.82
mar.16 89.94 97.05
apr.16 89.08 97.8
mai.16 88.89 99.23
jun.16 88.73 100.38
jul.16 93.38 101.7
aug.16 96.41 100.52
sep.16 94.26 100.04
okt.16 92.33 100.55
nov.16 95.62 101.39
des.16 99.76 102.1
jan.17 101.8 104.12
feb.17 101.62 106.06
mar.17 105.55 105.53
apr.17 107.6 105.84
mai.17 107.64 105.71
jun.17 105.4 105.02
jul.17 105.91 104.43
aug.17 105.76 104.36
sep.17 108.59 105.72
okt.17 107.5 106.19
nov.17 116.09 107.45
des.17 117.25 109.12
jan.18 117.97 110.1
feb.18 119.79 110.04
mar.18 119.4 109.9
apr.18 118.02 110.39
mai.18 122.18 112.81
jun.18 125.2 113.98
jul.18 122.88 113.87
aug.18 120.03 113.46
sep.18 119.09 113.56
okt.18 117.26 115.04
nov.18 117.49 114.85
des.18 116.47 113.12
jan.19 117.71 112.51
feb.19 118.78 113.64
mar.19 121.23 114.03
apr.19 120.16 114.88
mai.19 119.12 115.07
jun.19 117.87 114.17
jul.19 117.15 112.94
aug.19 120.93 113.01
sep.19 127.17 112.88
okt.19 130.67 114.66
nov.19 128.74 115.2
des.19 126.26 116.04
jan.20 122.2 116.4
feb.20 124.06 117.97
mar.20 127.69 116.45
apr.20 128.35 113.3
mai.20 124.64 111.35
jun.20 119.46 111.71
jul.20 120.59 112.63
aug.20 122.69 112.67
sep.20 125.95 112.71
okt.20 128.65 113.03

Fortsatt oppgang i kraftpriser på hjemmemarkedet

Priser innen kraftforsyning i PPI har hatt en oppgang siden juli, etter avtagende priser store deler av første halvåret. I oktober har prisoppgangen avtatt og det har kun vært en moderat økning på 1,9 prosent på hjemmemarkedet, sammenlignet med rundt 9,6 prosent i september. På eksportmarkedet gikk prisene ned med 5 prosent i oktober.

Figur 2. Prisindeks. Desember 2019=100

Kraftforsyning - Hjemmemarked Kraftforsyning - Eksportmarked
des.19 100.0 100.0
jan.20 89.9 64.7
feb.20 79.3 35.9
mar.20 75.4 27.2
apr.20 70.1 16.2
mai.20 73.6 25.0
jun.20 68.3 9.2
jul.20 67.4 6.8
aug.20 70.4 25.1
sep.20 77.1 45.6
okt.20 78.6 43.3

NVE skriver i sine ukentlige rapporter at prisen økte i starten av oktober som følge av tørrere og kaldere vær, før mildvær og lavere forbruk dempet oppgangen utover i måneden her hjemme. Høy vindkraftproduksjon på kontinentet har også gitt lavere systempris på den felles nordiske kraftbørsen, som har ført til billig strøm fra utlandet. Dette bidro til nedgangen i eksportprisindeksen for kraftforsyning i PPI.