Prisoppgang på olje og gass

Publisert:

Produsentprisindeksen (PPI) økte med 4,5 prosent i november. Prisoppgang på utvinning av råolje og naturgass var det viktigste bidraget sammen med raffinerte petroleumsprodukter.

I juli nådde prisen på naturgass et foreløpig bunnivå. Fra og med august begynte prisen igjen å stige, og oppgangen endte på nærmere 35 prosent fra oktober til november. Råoljeprisen gikk også opp i samme periode. Økt oljepris kan skyldes en generell optimisme i verdensmarkedet, både etter valget i USA, men også på grunn av nyheter om koronavaksiner med lovende testresultater.

Utvinning av råolje og naturgass har stor betydning på eksportmarkedet, og i november steg eksportprisene innen denne gruppen med 19,1 prosent. Dette førte til en samlet oppgang i PPI sine eksportpriser på 10 prosent. Hjemmemarkedsprisene i PPI totalt falt imidlertid litt i november.

Figur 1. Prisindeks. 2015=100

PPI totalt Utvinning av råolje og naturgass
jan.15 100 98.9
feb.15 102.1 104.3
mar.15 103.5 107.4
apr.15 103.5 107.4
mai.15 103.4 108.3
jun.15 103.7 110.5
jul.15 101.4 105.1
aug.15 97 93.9
sep.15 96.8 94.1
okt.15 97.4 93.6
nov.15 97.8 92.9
des.15 93.4 83.5
jan.16 89.2 70.8
feb.16 86.9 68.7
mar.16 88 70.6
apr.16 88.7 71.4
mai.16 91.1 75.8
jun.16 93.7 80.5
jul.16 94.1 80.7
aug.16 92.4 78.2
sep.16 91 75.5
okt.16 93 78.8
nov.16 95.3 82
des.16 100.2 96.2
jan.17 100.5 94.5
feb.17 103.2 99.3
mar.17 102.2 98.1
apr.17 100 90.8
mai.17 99.2 88.5
jun.17 96.7 83.8
jul.17 95.7 80.8
aug.17 96.1 81.4
sep.17 98.9 87
okt.17 101.3 95.2
nov.17 104.6 101.5
des.17 107.6 108.9
jan.18 110.9 116.1
feb.18 108.1 105
mar.18 108.7 106.9
apr.18 112.3 119.2
mai.18 113.6 121
jun.18 116.1 122.6
jul.18 117.3 123.9
aug.18 118 126.2
sep.18 119.7 131.6
okt.18 124.1 144.7
nov.18 120.2 131.4
des.18 115.9 119.3
jan.19 116.3 120.8
feb.19 116.8 122.2
mar.19 114.4 115.7
apr.19 115.2 116.9
mai.19 114.1 113.7
jun.19 108.5 99.8
jul.19 107.2 96.8
aug.19 106.9 95.8
sep.19 106.9 96.3
okt.19 107 93.3
nov.19 108.8 96.9
des.19 113.3 107.8
jan.20 111.8 105.1
feb.20 108.1 93.5
mar.20 100 72.3
apr.20 96.7 65.9
mai.20 94.1 60.3
jun.20 92.9 59.2
jul.20 92.9 57.1
aug.20 94 59.9
sep.20 96.6 65.2
okt.20 100.6 76.6
nov.20 105.1 90.3

Industriprisene fortsatte å øke

Prisene i industrien samlet økte med 1,2 prosent i november. Industrinæringen med størst påvirkning på totalen var produksjon av kull og raffinerte petroleumsprodukter, med en oppgang på 8,3 prosent. Prisutviklingen i denne næringen er tett korrelert med prisen på råolje.

Innen metallindustrien gikk prisene opp 2,5 prosent. Prisøkningen skyldtes hovedsakelig høyere eksportpriser på ikke-jernholdige metaller som blant annet aluminiumsprodukter og sink.

Andre industrinæringer med prisoppgang i november var blant annet kjemisk og farmasøytisk industri samt metallvareindustrien.

Innenfor tjenester til bergverksdrift og utvinning og mineralproduktindustrien falt prisene i november. I sistnevnte gruppe var det prisnedgangen innen øvrige ikke-metallholdige mineralprodukter som hadde mest å si.

Rekordhøy vindkraftproduksjon senket strømprisene

Prisene innen kraftforsyning gikk ned med nærmere 10 prosent fra oktober til november. Eksportprisene på kraftforsyning i PPI påvirkes kun av spotprisen fra Nord Pool, der prisene falt med rundt 58 prosent i samme periode.

Det var flere grunner til reduserte strømpriser i november. I ukentlige rapporter melder NVE om rekordhøy vindkraftproduksjon i Norden og en historisk høy magasinfylling i Norge i uke 47. I tillegg førte det vedvarende planlagte vedlikeholdet i det svenske kraftnettet til avgrensinger i overføringskapasiteten mellom Øst-Norge og Sverige i løpet av november, noe som også var med på å dempe kraftprisene i Norge.