Fortsatt veldig lav strømpris

Publisert:

Gjennomsnittlig strømpris for husholdningene, utenom avgifter og nettleie, var 14,4 øre/kWh i 3. kvartal 2020. Det er omtrent like lav pris som forrige kvartal og en nedgang på hele 66 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019.

Det har vært rekordlav strømpris i både 2. og 3. kvartal i år. For å finne lavere strømpris for husholdningene må man må tilbake til 3. kvartal 2000.

NVE trekker i sin kvartalsrapport over kraftsituasjonen frem at stort hydrologisk overskudd førte til svært lave kraftpriser gjennom første del av 3. kvartal. Ved inngangen til kvartalet var fyllingsgraden i vannmagasinene i Norge nær historisk maksimum. Mye nedbør og snøsmelting førte til at fyllingsgraden økte ytterligere i perioden og var på hele 94,1 prosent ved kvartalets utløp, ifølge NVE. Dette er 11,6 prosentpoeng over medianverdien for 3. kvartal i perioden 2000 til 2019.

Den totale strømprisen for husholdninger, medregnet avgifter og nettleie, var i gjennomsnitt 72,9 øre/kWh i 3. kvartal 2020, ifølge nye tall fra statistikken Elektrisitetspriser. Dette er en nedgang på 33 prosent sammenlignet med 3. kvartal 2019. Av den totale strømprisen utgjorde kraftprisen 20 prosent, nettleien 39 prosent og avgiftene på elektrisk kraft de resterende 41 prosentene. Nettleien og avgifter utgjør en større del av den totale strømprisen i tider med veldig lav strømpris.

Figur 1. Elektrisitetspris, nettleie og avgifter for husholdninger

Kraftpris Avgifter Nettleie
1. kvartal 2012 34.4 26.9 26.3
2. kvartal 2012 26.1 25 26.3
3. kvartal 2012 20 23.6 26.1
4. kvartal 2012 30.4 26.3 26.4
1. kvartal 2013 34.9 27.3 26.4
2. kvartal 2013 34.6 27.1 26.4
3. kvartal 2013 33.4 26.7 26.4
4. kvartal 2013 35.6 27.3 26.4
1. kvartal 2014 31.5 27.3 26.0
2. kvartal 2014 26.6 26.3 26.0
3. kvartal 2014 31.6 27.3 26.0
4. kvartal 2014 31.7 27.4 26.0
1. kvartal 2015 31.3 29.8 26.3
2. kvartal 2015 26.0 28.7 26.3
3. kvartal 2015 20.0 27.9 26.0
4. kvartal 2015 25.9 29.2 26.0
1. kvartal 2016 28.7 32.1 26.6
2. kvartal 2016 28.8 32.3 27.3
3. kvartal 2016 30.5 32.7 27.3
4. kvartal 2016 37.6 34.9 27.9
1. kvartal 2017 34.3 34.3 27.9
2. kvartal 2017 33.1 33.9 27.9
3. kvartal 2017 33.3 34.0 27.9
4. kvartal 2017 36.0 34.5 27.9
1. kvartal 2018 42.5 36.0 27.9
2. kvartal 2018 44.6 36.8 28.9
3. kvartal 2018 55.3 39.2 28.9
4. kvartal 2018 54.8 39.2 29.4
1. kvartal 2019 55.2 38.7 30.4
2. kvartal 2019 45.6 36.6 30.4
3. kvartal 2019 42.5 35.9 30.4
4. kvartal 2019 46.8 36.6 28.9
1. kvartal 2020 26.8 32.1 28.9
2. kvartal 2020 14.9 29.8 28.1
3. kvartal 2020 14.4 29.9 28.6

Lav elspotpris

Husholdninger med kontrakter tilknyttet elspotprisen hadde den billigste kontraktstypen i 3. kvartal 2020 med en gjennomsnittlig strømpris på 12,2 øre/kWh, eksklusive avgifter og nettleie. Dette er den vanligste kontraktstypen for husholdninger (se figur 3). Gjennomsnittlig strømpris for variabel pris kontrakter var 22,8 øre/kWh. Husholdninger med nye fastpriskontrakter over 1-års varighet hadde den dyreste kontraktstypen i 3. kvartal 2020 med en strømpris på 38,1 øre/kWh. Kun 2 prosent av husholdningene hadde fastpriskontrakter i 3. kvartal.

Figur 2. Pris på elektrisk kraft for husholdninger etter type kontrakt, eksklusive avgifter og nettleie. 3. kvartal 2020

Øre/kWh
Nye fastpris-kontrakter – inntil 1-års varighet 17.3
Nye fastpris-kontrakter – over 1-års varighet 38.1
Alle andre fastpris-kontrakter 33.3
Kontrakter tilknyttet elspotprisen 12.2
Variabel pris kontrakter 22.8

Figur 3. Fordeling av kontraktstyper. 3. kvartal 2020

Fastpriskontrakter Kontrakter tilknyttet elspotprisen Variabel pris kontrakter
Husholdninger 2.0 80.1 17.8
Tjenesteytende næringer 6.1 89.7 4.1
Industri, unntatt kraftintensiv industri 4.7 89.1 6.2