Statistikkområde

Bygg, bolig og eiendom

Alt innhold for området bygg, bolig og eiendom

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Boligprisene fortsetter å øke

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 3,4 prosent fra 4. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. Boligprisøkningen fortsetter altså.

  Artikkel
 • Fjellhyttesalget økte med 34 prosent

  Aldri har det vært solgt flere hytter i Norge enn i 2020, og det var salget av fjellhytter som økte mest. I snitt kostet en brukt hytte på fjellet 2,1 millioner kroner, mens gjennomsnittsprisen var 4,1 millioner for nye hytter.

  Artikkel
 • Andelen leietakere øker

  Siden 2015 har andelen som leier boligen de bor i, økt med 1 prosentpoeng. Det tilsvarer omtrent 90 000 flere leietakere på seks år. Andelen som eier boligen sin har sunket tilsvarende.

  Artikkel
 • Endringer og utvidelser i SSBs konjunkturstatistikk

  Norsk offisiell konjunkturstatistikk vil gjennomgå en rekke endringer og utvidelser. Flere statistikker vil publiseres månedlig og det vil bli bedre dekning av korttidsstatistikk for tjenestenæringene. Endringene følger nye krav til europeisk stat...

  Artikkel
 • Ny rekord for boligsalget

  Boligsalget økte med 11,7 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. I alt ble det omsatt 39 700 boliger i fritt salg.

  Artikkel
 • Prisvekst på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt blitt 5,4 prosent dyrere i 4. kvartal 2020 i forhold til 4. kvartal 2019. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 7,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Modell for beregning av boligformue

  Notater 2021/10

  Publikasjon
 • Estimering av leieinntekter fra næringseiendom

  Notater 2021/08

  Formålet med publikasjonen er å gi en detaljert dokumentasjon av den modellen som SSB har estimert til å beregne leieinntekter fra næringseiendom i Norge.

  Publikasjon
 • Færre igangsettingstillatelser til nye boliger

  I løpet av 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av nesten 30 000 boliger. Det er en nedgang på 5 prosent fra 2019. Vi må tilbake til 2014 for å finne et lavere antall igangsettingstillatelser enn i 2020.

  Artikkel
 • Bygge- og anleggsaktiviteten økte i 4. kvartal

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 1,3 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal, i følge sesongjusterte tall. Samlet over året 2020 viser imidlertid produksjonsindeksen for bygg og anlegg en ne...

  Artikkel
 • Boligprisene fortsetter å øke

  Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020. Det har også vært boligprisøkning i 2020, året sett under ett, trass i koronapandemien.

  Artikkel
 • Innvandrere bor trangere

  Innvandrere bor i snitt på mindre plass enn ikke-innvandrere. 8 prosent av ikke-innvandrere bor trangt, mot 23 prosent av alle innvandrere. Personer med flukt eller familiegjenforening som innvandringsgrunn bor oftere trangt enn øvrige innvandrere.

  Artikkel
 • Økte priser på nye boliger

  Prisene på nye boliger har i gjennomsnitt økt med 8,5 prosent fra 3. kvartal 2019 til 3. kvartal 2020. Til sammenligning økte prisene på brukte boliger med 2,5 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Økt aktivitet i bygge- og anleggsbransjen i 3. kvartal

  Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen viste en oppgang i 3. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal. Ifølge sesongjusterte tall var det en samlet oppgang på 1,8 prosent i perioden. Oppgangen kommer etter et koronarelatert fall i...

  Artikkel
 • Flere kjøpte hytte

  I alt 5 520 fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 3. kvartal 2020. Det er 48 prosent flere enn i 3. kvartal 2019. I gjennomsnitt ble en fritidsbolig omsatt for 2,1 millioner kroner, en økning på 11 prosent.

  Artikkel