Ny rekord for boligsalget

Publisert:

Boligsalget økte med 11,7 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med tilsvarende kvartal året før. I alt ble det omsatt 39 700 boliger i fritt salg.

Boligsalget fordelte seg på 29 900 selveierboliger og 9 800 borettslagsleiligheter i fritt salg i 4. kvartal. Dette er det høyeste antallet omsetninger i fritt salg i ett kvartal noensinne, viser nye tall fra statistikken Eiendomsomsetning. En gjennomsnittlig selveierbolig kostet 4,2 millioner kroner, mens snittet for borettslagsboliger var 3,1 millioner kroner inkludert fellesgjeld.

1 * = foreløpige tall.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av boliger i borettslag og bebygde boligeiendommer på eid tomt, omsatt i fritt salg

Bolig Boliger i borettslag
1. kv. 2009 2259
2283
2279
2421
1. kv. 2010 2446
2458
2456
2443
1. kv. 2011 2533
2604
2652
2690
1. kv. 2012 2785
2832
2883
2871
1. kv. 2013 3024
3075
3082
3020
1. kv. 2014 3090
3089
3154
3205
1. kv. 2015 3381
3389
3357
3363
1. kv. 2016 3465
3484
3487
3688
1. kv. 2017 3864 2774
3823 2812
3802 2851
3828 2721
1. kv. 2018 3887 2802
3803 2771
3905 2884
3964 2831
1. kv. 2019 4039 2836
4058 2898
4028 3003
4173 2958
1. kv. 2020* 4156 2950
4099 2952
4104 3112
4243 3148

Oslo har de høyeste boligprisene

Oslo har som alltid de høyeste prisene, og i gjennomsnitt kostet en selveierbolig 7,1 millioner kroner og en borettslagsbolig 4,4 millioner i hovedstaden i 4. kvartal 2020. Antall omsetninger økte mindre i Oslo enn i de fleste andre fylker sammenliknet med samme kvartal året før. I hovedstaden økte boligsalget av selveierboliger med 3,5 prosent, mens salget av borettsboliger gikk ned med 2 prosent.

1 * = foreløpige tall.

Figur 2. Antall omsatte boliger i fritt salg fordelt på boligtype. 4. kvartal

Uoppgitt Annen Blokk Tomannsbolig Rekkehus-/kjede Enebolig
2010 371 1374 7435 1899 1830 10837
2011 391 1335 8445 2036 2200 11680
2012 274 1555 9377 2013 2131 11133
2013 282 1264 8894 1945 2057 10656
2014 326 1449 9580 2131 2177 10914
2015 230 1316 8442 1904 1837 9404
2016 191 1293 9578 1825 1837 9160
2017 201 1191 9641 1969 1910 9355
2018* 292 1241 10521 2187 2014 9570
2019 165 1146 10093 2307 1961 9664
2020* 21 1506 12233 2705 2170 11251

Boligsalget opp 3 prosent i 2020

Det ble solgt 3 prosent flere boliger i 2020 enn i 2019. I alt ble det solgt 134 750 boliger i fritt salg. Salget fordelte seg på 34 700 borettslagsleiligheter og 100 050 selveierboliger.

Da pandemien rammet landet i mars, førte det til en nedgang i boligsalget på 6 prosent i andre kvartal sammenliknet med samme kvartal i 2019. Salget av boliger økte igjen i både i tredje og fjerde kvartal og endte med omsetningsrekord i 4. kvartal.

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste tiårene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med stadig høyere standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se Boligprisindeksen.

Kontakt