Bygge- og anleggsaktiviteten økte i 4. kvartal

Publisert:

Produksjonsaktiviteten i bygge- og anleggsnæringen hadde en oppgang på 1,3 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med forrige kvartal, i følge sesongjusterte tall. Samlet over året 2020 viser imidlertid produksjonsindeksen for bygg og anlegg en nedgang på 3,2 prosent.

Sesongjusterte tall viser at den samlede aktiviteten i bygge- og anleggsnæringen økte med 1,3 prosent i 4. kvartal 2020 sammenlignet med foregående kvartal, i følge produksjonsindeksen for bygg og anlegg. Dermed fortsatte veksten som startet i 3. kvartal, etter en kraftig nedgang i aktiviteten i 1. og 2. kvartal som var knyttet til effekter av koronapandemien.

Det var en oppgang i byggevirksomheten på 2,2 prosent som bidro til den samlede veksten i kvartalet, mens det for anlegg var en nedgang på 0,9 prosent i samme periode.

Figur 1. Produksjonsindeks, Bygge- og anleggsvirksomhet. Sesongjustert. 2015=100

I alt Bygg, i alt Anlegg
4. kv. 2005 78.8 85.1 61.4
1. kv. 2006 80.2 87.4 62
2. kv. 2006 81 87.4 62.8
3. kv. 2006 81.4 87.1 64.9
4. kv. 2006 83.1 89.1 66.1
1. kv. 2007 85.6 92 69.5
2. kv. 2007 86.1 92.3 68.8
3. kv. 2007 86.7 93.7 67.4
4. kv. 2007 87.1 94.8 64.9
1. kv. 2008 87.6 93.6 71.1
2. kv. 2008 88.3 94.3 71.2
3. kv. 2008 87.5 93.8 69.4
4. kv. 2008 86.9 92.6 70.4
1. kv. 2009 80.6 87 63.5
2. kv. 2009 79.4 84.9 63.2
3. kv. 2009 80.5 87.2 62
4. kv. 2009 79.1 85.1 63.1
1. kv. 2010 78.1 84.1 60.6
2. kv. 2010 79.7 86.6 60
3. kv. 2010 81 87.6 62.1
4. kv. 2010 81 87 65.2
1. kv. 2011 80.3 86.4 62.4
2. kv. 2011 81.2 86.3 65.8
3. kv. 2011 82.3 86.4 69
4. kv. 2011 85.7 88.4 78.5
1. kv. 2012 88.5 91.4 79.6
2. kv. 2012 88.6 91.7 78.5
3. kv. 2012 88.3 90 81.2
4. kv. 2012 88.9 90.9 83.3
1. kv. 2013 91.5 92.9 86
2. kv. 2013 93.3 94.4 88.2
3. kv. 2013 95.2 97.8 86.3
4. kv. 2013 96.6 99.1 89.2
1. kv. 2014 96.5 97.6 91.2
2. kv. 2014 98.9 100.1 94.4
3. kv. 2014 100.1 100.1 100.9
4. kv. 2014 98.7 100.4 93.4
1. kv. 2015 98.4 98.6 96.1
2. kv. 2015 99.8 99.5 101
3. kv. 2015 101.1 101.1 102
4. kv. 2015 100.6 100.8 100.7
1. kv. 2016 103.7 103.1 104
2. kv. 2016 102.3 103.9 97.3
3. kv. 2016 103.1 105.2 96.8
4. kv. 2016 105.2 107 101.1
1. kv. 2017 107 108.7 100.5
2. kv. 2017 107.8 109.4 101.6
3. kv. 2017 108.1 110 101.6
4. kv. 2017 109.6 111.4 106.7
1. kv. 2018 110 111.8 102.3
2. kv. 2018 110.3 111.6 104.9
3. kv. 2018 112.1 113.6 106.9
4. kv. 2018 113.5 115.9 108.5
1. kv. 2019 113.1 113.7 109.5
2. kv. 2019 115.4 116.2 111.1
3. kv. 2019 116 117 112.8
4. kv. 2019 115 116.3 112.6
1. kv. 2020 112.8 112.8 110.9
2. kv. 2020 108.7 109.4 105.4
3. kv. 2020 110.8 111.9 107.6
4. kv. 2020 112.2 114.4 106.6

Produksjonen falt i 2020

På tross av god vekst i andre halvdel av året endte samlet aktivitetsutvikling i 2020 med en nedgang på 3,2 prosent sammenlignet med 2019. Byggevirksomheten hadde en nedgang på 3,1 prosent og anleggsvirksomheten gikk ned med 3,5 prosent. Nedgangen i 2020 er første gang produksjonsindeksen har registrert en negativ årsendring i bygge- og anleggsaktiviteten siden fallet som kom i kjølevannet av finanskrisen i 2009. Den reduserte aktiviteten i 2020 kommer etter flere år med svært god vekst i næringen.

Innleid arbeidskraft og produksjonsindeks for bygge- og anleggsvirksomhet

Produksjonsindeksen for bygge- og anleggsvirksomhet er basert på utførte timeverk fra et utvalg av foretak i bygge- og anleggsnæringene. Det er imidlertid verdt å merke seg at produksjonsindeksen kun inkluderer timeverk utført av ansatte, og utførte timeverk fra innleid arbeidskraft er ikke inkludert i indeksen. Endringer i aktiviteten i næringen som skyldes endringer i bruk av innleid arbeidskraft fanges derfor ikke opp i denne statistikken.

Svarprosent for 4. kvartal 2020

Tallene for 4. kvartal ble samlet inn i perioden 4. januar til 3. februar 2021. Svarprosenten for 4. kvartal ligger på 97 prosent.

Sesongjusteringsmetoden justert - koronakrisen

Torsdag den 12. mars 2020 innførte regjeringen tiltak mot spredningen av koronaviruset i Norge. Flere av foretakene i bygge- og anleggsnæringene har blitt påvirket av dette, noe som har ført til at aktivitetsmønsteret fra 1. kvartal har vært annerledes enn hva vi vanligvis observerer. Sesongjusteringen under koronakrisen gjøres på en slik måte at tall fra krisen (fra og med 1. kvartal) ikke inngår i grunnlaget for beregningen av sesongmønsteret. Teknisk, i sesongjusteringsrutinen, gjøres dette ved å spesifisere 1. kvartal 2020 og påfølgende kvartaler som ekstremverdier.

Dette betyr at trendtall ikke vil bli beregnet på vanlig måte, og i stedet vil trend og sesong følge hverandre. Et viktig unntak er siste observasjon, der trendtallet som beregnes i sesongjusteringsrutinen kun vil være en fremskrevet verdi og siste observasjon inngår ikke. Trendtallene fra og med 1. kvartal 2020 vil derfor være vanskelig å tolke.

SSBs sesongjustering er i tråd med anbefalinger fra Eurostat.

Kontakt