49 prosent vekst i hyttemarkedet

Publisert:

Litt over 3 600 hytter og fritidsboliger ble omsatt i fritt salg i 1. kvartal 2021. Det er 49 prosent flere enn i 1. kvartal 2020.

Omsetning av hytter og fritidsboliger i fritt salg økte i alle fylkene sammenliknet med tilsvarende kvartal i 2020. Flest hytter skiftet eier i Innlandet og i Viken og Oslo, henholdsvis 890 og 860. Omsetningsøkningen var størst i Agder, med en vekst på 90 prosent fra samme kvartal i 2020.

1 Foreløpige tall.

Figur 1. Gjennomsnittlig kjøpesum per omsetning av fritidseiendommer med bygning omsatt i fritt salg

Fritid
1. kv. 2009 1355
1395
1252
1308
1. kv. 2010 1363
1417
1277
1261
1. kv. 2011 1340
1500
1363
1292
1. kv. 2012 1349
1474
1304
1308
1. kv. 2013 1453
1421
1350
1337
1. kv. 2014 1510
1531
1476
1489
1. kv. 2015 1691
1710
1656
1588
1. kv. 2016 1771
1763
1512
1772
1. kv. 2017 1833
1954
1811
1843
1. kv. 2018 2020
2067
1921
1965
1. kv. 2019 2021
2194
1966
2111
1. kv. 2020 2308
2242
2152
2247
1. kv. 2021¹ 2271

Flest hyttesalg i Trysil, Hol og Vinje

I disse tre fjellhyttekommunene ble det solgt henholdsvis 133, 122 og 107 hytter i 1. kvartal 2021. Blant de 20 hyttekommunene med flest tinglyste salg i 1. kvartal hadde Tinn og Øyer de høyeste medianprisene. Henholdsvis 4,0 millioner kroner og 3,6 millioner kroner var medianprisen i disse to kommunene. Det ble solgt mer enn 50 hytter i 19 norske kommuner i 1. kvartal.

Figur 2. Gjennomsnittspris og medianpris i kommunene med flest hyttesalg 1. kvartal 2021

Medianpris Gjennomsnittspris
Flå 1250000 2092317
Åseral 1750000 1999032
Sigdal 2032500 2252394
Gausdal 2155000 2094107
Nord-Aurdal 2200000 2135000
Øystre Slidre 2330000 3140333
Oppdal 2370000 2546676
Ringebu 2500000 3911507
Voss 2800000 2825032
Nesbyen 2900000 3006917
Vinje 3100000 3040414
Sirdal 3150000 3597398
Hol 3200000 4042317
Ringsaker 3210000 3039862
Trysil 3220000 3546501
Bykle 3250000 3443609
Krødsherad 3575000 3656358
Hemsedal 3590000 4273361
Øyer 3625000 4100237
Tinn 3975000 4047727

Mange enkle og rimelige hytter

Hver tredje hytte som ble solgt i 1. kvartal 2021 kostet under en million kroner, mens 40 prosent av hyttene kostet mellom 1 og 3 millioner kroner. For en av fem hytter måtte de nye eierne ut med mellom 3 og 5 millioner kroner, mens 8 prosent kostet over 5 millioner kroner. I alt 60 av de omsatte hyttene dette kvartalet gikk for pris på over 8 millioner kroner.

Hva er hytter i denne artikkelen?

Hyttene som inngår i denne artikkelen er tinglyste omsetninger i fritt salg der formålet med overdragelsen er fritidsbolig. Hytter som er oppgitt som fritt salg på skjøtet, men som er solgt til nær familie, er tatt ut. Tallgrunnlaget kan omfatte fritidsleiligheter og småbruk omsatt til fritidsformål.

Statistikken tar utgangspunkt i tinglysningstidspunktet

Det kan ta uker, og også måneder, fra en eiendom blir solgt til den blir tinglyst. Statistikken for et kvartal gir derfor et bilde av de eiendomsomsetningene som ble tinglyst, ikke de som ble solgt.

Statistikken er ingen prisstatistikk

Statistikken tar utgangspunkt i antall tinglyste omsetninger av fast eiendom og boliger i borettslag med tilhørende omsetningsverdi. Sammensetningen av de omsatte eiendommene varierer over tid med hensyn til størrelse, standard og beliggenhet. Endringer i gjennomsnittlig kjøpesum for én eiendomstype fra ett år til det neste gir derfor ikke et riktig bilde av prisutviklingen. De siste årene har det blitt bygd en rekke nye fritidseiendommer med høy standard. Derfor har økningen i gjennomsnittlig kjøpesum for fritidseiendommer vært større enn prisøkningen for én enkelt fritidseiendom i samme periode. For prisutviklingen til boliger og fast eiendom, se boligprisindeksen og prisindeks for nye boliger.

Kontakt