Boligprisene fortsetter å øke

Publisert:

Sesongjusterte tall fra prisindeksen for brukte boliger viser en prisøkning på 2,7 prosent fra 3. kvartal til 4. kvartal 2020. Det har også vært boligprisøkning i 2020, året sett under ett, trass i koronapandemien.

Prisindeksen for brukte boliger viser økning i 4. kvartal i alle regioner unntatt Innlandet og Nord-Norge. Sterkest var prisøkningen i Oslo med Bærum med 4,8 prosent.

Prisene på blokkleiligheter økte mest, med 3,3 prosent, mens for småhus og eneboliger økte prisene henholdsvis 2,0 og 2,8 prosent, justert for sesongsvingninger.

Figur 1. Boligprisindeksen sesongjustert, etter boligtype. 2015=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1. kv. 2015 98.5 98.3 98
2. kv. 2015 99.7 100 99.4
3. kv. 2015 100.9 100.3 100.6
4. kv. 2015 101 101.4 102
1. kv. 2016 102.6 102.9 103.9
2. kv. 2016 104 105.3 107.8
3. kv. 2016 106.5 109.3 113.5
4. kv. 2016 108.6 111.4 118.1
1. kv. 2017 110.2 113.3 120.7
2. kv. 2017 109.8 113.2 118.2
3.kv. 2017 109.5 112.1 115.1
4. kv. 2017 110.9 112.5 114.4
1. kv. 2018 110.6 112.2 115.1
2. kv. 2018 112.5 115.1 118.2
3. kv. 2018 112.5 115.1 118.9
4.kv. 2018 112.4 115.5 119.1
1.kv.2019 113.7 115.7 119.7
2.kv.2019 114.5 116.8 121.3
3. kv 2019 115.4 117.3 121.9
4. kv 2019 115.3 117.5 122.7
1. kv 2020 115 118.7 123.5
2. kv 2020 117.1 119.6 124.3
3. kv 2020 119.7 123.2 128.8
4. kv 2020 123 125.7 133

Prisøkning i forhold til 4. kvartal i 2019

Sammenlignet med 4. kvartal i 2019 økte prisene med 7,1 prosent. Prisene økte i samtlige regioner. Prisøkningen var sterkest i Vestfold og Telemark og Viken uten Akershus med 10,1 prosent. Deretter kom Stavanger som hadde en økning på 10,0 prosent. Den sterke økningen må sees i lys av at prisene i begge disse regionene falt relativt mye i 4. kvartal 2019.

Figur 2. Boligprisindeksen. Endring fra samme kvartal året før

Oslo med Bærum Stavanger Bergen Trondheim
1. kv. 2015 11.9 2.0 8.5 6.5
2. kv. 2015 10.0 -3.7 10.1 5.7
3. kv. 2015 10.3 -5.3 7.4 7.1
4. kv. 2015 9.2 -8.1 4.5 3.5
1. kv. 2016 9.4 -10.2 1.0 6.5
2. kv. 2016 12.7 -7.8 -0.3 4.7
3. kv. 2016 17.9 -5.4 -0.3 7.4
4. kv. 2016 21.7 0.4 3.2 9.1
1. kv. 2017 21.1 5.4 4.5 7.4
2. kv. 2017 13.0 6.9 4.0 6.2
3.kv.2017 1.9 3.0 1.3 1.6
4.kv.2017 -3.0 3.7 -2.1 -1.4
1.kv.2018 -4.9 0.3 -1.9 -1.5
2.kv.2018 0.4 -1.1 -0.2 0.4
3.kv.2018 4.0 1.1 0.9 -0.3
4.kv. 2018 4.4 -3.3 1.5 3.4
1.kv. 2019 4.6 0.2 2.6 1.5
2.kv 2019 2.7 1.7 1.1 -0.4
3.kv 2019 3.7 0.9 2.2 1.7
4. kv 2019 4.6 -3.2 4.2 0.1
1. kv 2020 3.0 1.2 3.6 1.4
2. kv 2020 2.2 0.5 3.6 3.9
3. kv 2020 3.3 4.9 6.4 3.3
4. kv 2020 7.8 10.0 7.4 6.4

Boligprisøkning for 2020 sammenlignet med 2019

Prisene i 2020 var gjennomsnittlig 3,9 prosent høyere enn i 2019. Økningen var sterkest i Vestfold og Telemark og Viken minus Akershus med 5,8 prosent. Samtlige regioner hadde prisøkning i 2020 for alle tre boligtyper.

Av boligtypene var det blokkleiligheter som hadde den sterkeste prisøkningen med 4,9 prosent. Småhus og eneboliger økte med henholdsvis 4,2 og 3,4 prosent i pris i 2020.

Siden prisindeksen for brukte boliger startet opp i 1992 har det vært en sterk prisøkning på boliger. Særlig sterk har økningen vært for blokkleiligheter, hvor prisene har økt med 872,5 prosent fra 1992 til 2020.

Figur 3. Boligprisindeksen, etter boligtype. 1992=100

Eneboliger Småhus Blokkleiligheter
1992 100.0 100.0 100.0
1993 100.9 100.0 102.3
1994 111.3 115.6 120.6
1995 120.8 124.0 126.0
1996 129.9 135.2 143.5
1997 141.6 152.0 168.7
1998 151.9 170.9 196.2
1999 163.6 190.5 229.8
2000 183.1 220.7 277.1
2001 196.1 234.1 298.5
2002 201.7 246.9 322.9
2003 205.2 251.4 329.8
2004 225.1 277.1 367.9
2005 242.0 303.9 400.8
2006 272.3 347.5 465.6
2007 308.2 393.9 513.0
2008 310.8 387.2 485.5
2009 314.7 392.7 506.1
2010 340.3 430.2 543.5
2011 364.5 464.8 598.5
2012 385.7 495.5 651.9
2013 401.3 516.8 679.4
2014 413.0 526.8 699.2
2015 432.9 558.7 763.4
2016 456.3 599.4 845.8
2017 476.6 630.2 893.9
2018 485.3 639.7 899.2
2019 497.0 653.1 926.7
2020 513.9 680.4 972.5

Faktaside

Kontakt