Færre igangsettingstillatelser til nye boliger

Publisert:

Endret:

I løpet av 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av nesten 30 000 boliger. Det er en nedgang på 5 prosent fra 2019. Vi må tilbake til 2014 for å finne et lavere antall igangsettingstillatelser enn i 2020.

Det er ett fylke som har gitt betydelig flere tillatelser enn de andre. Det forteller Jens Mathiesen som er ansvarlig for statistikken:

– Viken ga klart flest igangsettingstillatelser til å bygge bolig i 2020. Med 9 788 igangsettingstillatelser har det i Viken blitt gitt mer enn tre ganger så mange tillatelser som i det neste fylket på listen. Der finner vi Trøndelag med 3 115 igangsettingstillatelser, forteller Mathiesen.

Dette til tross for at Viken hadde en nedgang på om lag 9 prosent fra 2019.

Videre er det store forskjeller mellom fylkene. Mens det i Agder har vært en økning med opp imot 30 prosent, har både Vestland og Troms og Finnmark opplevd en nedgang på rundt 20 prosent i igangsettingstillatelser gitt i 2020.

1 Inkluderer bygninger for bofellesskap og bygninger med mindre enn 50 prosent bruksareal til bolig.

Figur 1. Registrerte igangsettingstillatelser. Antall boliger, etter bygningstype

2015 2016 2017 2018 2019 2020
Enebolig 8304 8376 7585 6934 6446 6646
Tomannsbolig 3068 3141 3186 2826 2621 2418
Rekkehus, kjedehus og andre småhus 4665 5426 5229 4605 3948 3645
Boligblokk 12542 15700 17340 15424 15410 15202
Andre bygninger¹ 2722 3560 1933 1858 3218 2037

Tilsvarende nedgang for bruksareal til andre bygg enn bolig

I 2020 ble det gitt igangsettingstillatelse til bygging av 5,3 millioner kvadratmeter bruksareal til annet enn bolig. Dette gir en nedgang på 5 prosent fra året før, viser nye tall fra statistikken Byggeareal.

– 4 millioner av dette er bruksareal til næringsformål, mens resterende 1,3 millioner kvadratmeter er bruksareal til fritidsbygninger, boliggarasjer, m.m. Bygningstypen med mest bruksareal igangsatt til næringsformål, er «Hus for dyr/landbrukslager/silo» med rundt 400 000 kvadratmeter, tett etterfulgt av «Lagerhall» med 391 000 kvadratmeter, forklarer Mathiesen.

1 Tallene før 1993 omfatter ikke bygg for jordbruk, skogbruk og fiske.

Figur 2. Registrerte igangsettingstillatelser. Kvadratmeter bruksareal

Boligbygning Fritidsbygning, boliggarasje mv. Næringsbygning¹
1983 5286699 445099 2238989
1984 4794931 516131 2561544
1985 4988855 583853 2921486
1986 5578635 629647 3759887
1987 5267363 605207 3619882
1988 4544098 589708 3374412
1989 3701008 546506 2390029
1990 2937741 504294 1830887
1991 2188817 423018 1499518
1992 1972785 410825 1515731
1993 2150559 526478 1755141
1994 2987179 606358 2180081
1995 2874186 572042 2527227
1996 2906688 620551 2924896
1997 3231864 672006 3343605
1998 3014008 656556 2736383
1999 2918853 723711 3226275
2000 3315438 947000 2994464
2001 3408725 1013000 2909014
2002 3043682 1018000 2736886
2003 2956813 958000 2821878
2004 3543395 1255000 2984258
2005 3848720 1313000 3288579
2006 4080582 1368000 3601385
2007 4027000 1444000 4578000
2008 3348000 1394000 4842000
2009 2691000 1290000 3810000
2010 3035000 1466000 4285000
2011 3778000 1499000 4019000
2012 4024000 1494000 4026000
2013 4098000 1478000 3827000
2014 3606000 1369000 3948000
2015 4041000 1382000 3825000
2016 4528000 1615000 4218000
2017 4555000 1547000 4164000
2018 4006000 1492000 4177000
2019 3892000 1394000 4257000
2020 3816000 1325000 4038000

Figur 3. Registrerte igangsettingstillatelser. Bruksareal i alt, etter fylke. 1000 m2

2019 2020
Viken 2588 2602
Oslo 697 604
Innlandet 782 688
Vestfold og Telemark 744 722
Agder 525 662
Rogaland 1015 893
Vestland 1010 874
Møre og Romsdal 447 424
Trøndelag 915 929
Nordland 395 359
Troms og Finnmark 423 419
Svalbard 4 2

Færre og mindre fritidsbygninger

6 274 fritidsbygninger fikk igangsettingstillatelse i 2020. Det betyr at 2020 er fjerde året på rad med nedgang i antall igangsettingstillatelser til fritidsbygninger.

Mens antall igangsatte fritidsbygg sank med nærmere 6 prosent, gikk igangsatt bruksareal til fritidsbygninger ned med 11 prosent fra 2019 til 2020. Dette skyldes bl.a. at det ble gitt igangsettingstillatelse til færre store fritidsbygg med flere bruksenheter.¹ 

Forskjellen mellom fylkene er stor.

– Flest igangsettingstillatelser til fritidsbygninger ble det gitt i Innlandet. Der ble det gitt totalt 1 424 tillatelser i 2020. Deretter følger Viken, hvor det ble gitt 1 348 tillatelser. Samtidig er det verdt å merke seg at Innlandet er fylket med størst nedgang. I 2020 ble det gitt 15 prosent færre tillatelser enn i 2019, forteller Mathiesen.

Det er størst økning i igangsettingstillatelser til fritidsbygninger i Møre og Romsdal. Der ble det gitt 255 tillatelser, som er 28 prosent flere enn året før.

Sterk nedgang i ombygging til boliger

I 2020 har 1 351 nye boliger blitt til som følge av ombygging av eksisterende bygningsmasse. Dette er en nedgang på knappe 20 prosent sammenlignet med 2019. 719 boliger ble ombygget i eksisterende boligbygg, mens 567 boliger kom til som følge av ombygging av eksisterende næringsbygg. Det ble også opprettet 65 boliger som følge av ombygging i boliggarasjer, fritidsbygninger m.fl.

Flere boliger revet eller brent

Avgang av boliger steg med 4 prosent, fra 2 549 i 2019 til 2 648 i 2020. Eneboliger utgjorde majoriteten av avgangen med 1 628 boliger. Avgangen av andre bygg enn bolig var tilnærmet uendret, fra 17 909 bygg i 2019 til 17 910 bygg i 2020. Av disse var 5 924 næringsbygg, 1 457 fritidsbygninger og 9 206 boliggarasjer mv.

¹ Avsnitt rettet 18. februar 2021, kl 08.47

Faktaside

Kontakt