Tettsteders befolkning og areal1. januar 2004

Innhold

Arkiv for Tettsteders befolkning og areal - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
6. oktober 2020 1. januar 2020 1. januar 2020
4. november 2019 1. januar 2019 1. januar 2019
3. desember 2018 1. januar 2018 1. januar 2018
19. desember 2017 1. januar 2017 1. januar 2017
6. desember 2016 1. januar 2016 Nær 1 000 tettsteder i Norge
11. desember 2015 1. januar 2015 Stabil vekst i tettstedene
9. april 2015 1. januar 2014 Storbyveksten fortsetter
1. juli 2014 1. januar 2013 Ny avgrensningsmetode for tettsteder gir mer nøyaktige tall
6. september 2012 1. januar 2012 Fire millioner bosatt i tettsteder
17. juni 2011 1. januar 2011 Tettstedsveksten fortsetter
16. juni 2009 1. januar 2009 Mindre vekst i tettstedene
20. juni 2008 1. januar 2008 Fortsatt sterk vekst i tettstedene
7. juni 2007 1. januar 2007 Stor innflytting til tettstadene
5. juli 2006 1. januar 2006 Fire av fem i byer og tettsteder
3. juni 2005 1. januar 2005 Storbyveksten fortsetter