277347_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
277347
Nær 1 000 tettsteder i Norge
statistikk
2016-12-06T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false
Statistikken viser bosatte og areal i tettsteder i tillegg til befolkningstetthet og antall bosatte i tettbygde og spredtbygde strøk per kommune og fylke.

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2016

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Nær 1 000 tettsteder i Norge

Per 1. januar 2016 bodde det i alt 4 230 000 personer i totalt 990 tettsteder i Norge. De utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20162015 - 20162015 - 2016
Antall bosatte i tettsteder4 229 84957 0451,4
Antall bosatte i spredtbygde strøk968 576-5 236-0,5
 
Areal av tettsted (km²)2 172,5014,220,66
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 947140,7
Andel bosatte i tettsteder, prosent81,130,180,22
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo975 74417 3661,8
Bergen252 7722 3520,9
Stavanger/Sandnes213 3132 4391,2
Trondheim177 6172 5491,5
Drammen115 1371 6031,4

Antall bosatte i tettsteder økte med 57 000, eller 1,4 prosent, i 2015. Til sammenligning utgjorde den totale befolkningsveksten for landet 0,9 prosent. 

Antall bosatte i spredtbygde strøk har blitt redusert med om lag 5 200 personer. 

I alt 34 kommuner hadde ingen tettsteder.

Fortsatt stor vekst i de største tettstedene

Veksten fortsetter i de fem største tettstedene: Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. I disse tettstedene bodde det i alt 1 735 000 personer som utgjorde 33 prosent av landets befolkning og 41 prosent av tettstedsbefolkningen. I løpet av 2015 økte antall bosatte i disse fem tettstedene med 1,5 prosent, mens arealet økte med 0,4 prosent. 

Oslo tettsted har hatt en årlig befolkningsvekst på om lag 17 000 personer de siste årene. 

Små tettsteder i flertall

Av totalt 990 tettsteder i Norge per 1. januar 2016 hadde 610 færre enn 1 000 innbyggere. Selv om disse tettstedene utgjør over 60 prosent av alle tettsteder, hadde de bare om lag 7 prosent av antall bosatte i tettsteder og 15 prosent av tettstedsarealet. 

Vi bor stadig tettere

Arealet av landets tettsteder var ved årsskiftet 2 173 kvadratkilometer og dekket 0,7 prosent av Norges areal. Tettstedsarealet økte med 0,6 prosent i løpet av 2015. 

Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i tettstedene økte fra 1 933 til 1 947 bosatte per kvadratkilometer i løpet av 2015. 

Befolkningstettheten i tettstedene i de enkelte fylker varierte fra gjennomsnittlig 5 000 innbyggere per kvadratkilometer i Oslo til 1 119 innbyggere i Oppland. 

Siden 1. januar 2015 har det kommet til 23 nye tettsteder. Av disse har imidlertid 8 vært inne tidligere og har «gjenoppstått». 15 av tettstedene er helt nye.

Store fylkesvise forskjeller

Det er stor forskjell mellom fylkene når det gjelder andelen som bor i tettsteder. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens mellom 57 og 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland og Nord-Trøndelag gjør det samme.

Størst relativ befolkningsvekst i tettstedene i løpet av 2015 var det i fylkene Oslo, Akershus og Hordaland, om lag 2 prosent. De tre fylkene stod for 55 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen og hadde 38 prosent av landets tettstedsbefolkning per 1. januar 2016. I den andre enden av skalaen hadde Nordland en nedgang i tettstedsbefolkningen på - 0,2 prosent.

Hordaland hadde den største økningen i tettstedsarealet i samme periode, 3 kvadratkilometer, mens Nordland hadde den største nedgangen: -0,2 kvadratkilometer.

Kart over tettsteder i Norge, 2016

Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2016).

Your browser does not support iframe. <a href="https://kart.ssb.no/embedded/fda3fa7b-638f-499c-a50c-e5cb2e8945ae" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>

Hvordan endres tettstedene?Åpne og lesLukk

Det er flere forhold som gir endringer i størrelsen på tettsteder og tettstedsbefolkning. Fødsler, dødsfall og flyttinger gir flere eller færre innbyggere, noe som i sin tur kan gjøre at tettsteder vokser sammen eller splittes opp, går over til å bli spredtbygd område eller at nye tettsteder oppstår.