396590_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
396590
statistikk
2019-11-04T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2019

Innhold

Publisert:

Oppdatert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20192018 - 20192018 - 2019
Antall bosatte i tettsteder4 368 61440 6630,9
Antall bosatte i spredtbygde strøk949 123-5 489-0,6
 
Areal av tettsted (km²)2 206,451,380,06
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 980170,9
Andel bosatte i tettsteder, prosent81,990,260,3
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo1 019 51319 0461,9
Bergen257 0871 6230,6
Stavanger/Sandnes225 0202 3231,0
Trondheim186 3642 9861,6
Fredrikstad/Sarpsborg113 6221 1581,0