6204_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/arkiv
6204
Fire av fem i byer og tettsteder
statistikk
2006-07-05T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2006

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Fire av fem i byer og tettsteder

Det siste året har antall bosatte i tettbygde strøk økt med 1,3 prosent. 78 prosent av oss bor nå i tettsteder.

Antall bosatte i tettsteder økte med 47 000 i løpet av 2005 og endte altså med at 3 607 813 av oss var bosatt i til sammen 905 tettsteder i Norge per 1. januar 2006.

Samtidig som stadig flere innbyggere bodde i tettsteder, økte det samlede tettstedsarealet med om lag 44 kvadratkilometer. Dette utgjør 2 prosent. Til sammenligning økte det totale folketallet i Norge i samme periode med 0,7 prosent.

Det var fylkene Akershus og Rogaland som hadde størst vekst i antall bosatte i tettsteder i 2005 med om lag 2 prosent.

Store regionale forskjeller

Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens nær 55 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det samme.

I tettstedene Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes og Trondheim bodde det om lag 1 370 000 personer, eller om lag 38 prosent av den totale tettstedsbefolkningen per 1. januar 2006. Veksten i disse tettstedene var i 2005 nær 25 000 personer, eller vel 1,9 prosent. 30 prosent av landets befolkning bor i disse fire tettstedene.

Bosatte og areal i tettsteder, etter størrelsesgruppe
  2006 Endring fra 2005 til 2006
  Bosatte Areal. km2 Antall
tettsteder
Bosatte Areal. km2 Antall
tettsteder
I alt 3 607 813    2 263,10  905    47 676 43,88 -4
200-499 bosatte  114 912  162,80  330 -454 1,95 -4
500-999 bosatte  154 617  188,49  221  785 4,37 0
1 000-1 999 bosatte  207 771  209,92  146 2 292 5,56 0
2 000-19 999 bosatte 1 020 790  761,39  189 12 450 15,88 0
20 000-99 999 bosatte  739 200  434,08 15 7 624 7,25 0
100 000 eller flere bosatte 1 370 523  506,42 4 24 979 8,88 0

Mange mindre tettsteder

Hele 697 tettsteder (77 prosent) hadde mindre enn 2 000 bosatte per 1. januar 2006. Disse tettstedene hadde kun 13 prosent av tettstedsbefolkningen, men 25 prosent av det totale tettstedsarealet.

Tettsteder er tettbygde områder med minst 200 innbyggere. Fire tettsteder har utgått i 2005 fordi de ikke lenger har nok bosatte. Ingen nye tettsteder kom til i løpet av fjoråret.

Stor vekst i tettstedsarealet

Det totale tettstedsarealet i Norge utgjør nå 2 263 kvadratkilometer. Økningen i tettstedsarealet fra 2005 til 2006 var på om lag 44 kvadratkilometer.

Gjennomsnittlig befolkningstetthet i norske tettsteder var 1 594 bosatte per kvadratkilometer per 1. januar 2006.

Endring i areal og befolkning fra et år til et annet kan i noen grad skyldes etterslep i registreringer og endringer i registreringssystem. Dette gjelder spesielt for mindre tettsteder og kommuner.

Tabeller: