430682_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
430682
statistikk
2020-10-06T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
true

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2020

Innhold

Publisert:

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20202019 - 20202019 - 2020
Antall bosatte i tettsteder4 416 98148 3671,1
Antall bosatte i spredtbygde strøk940 251-8 872-0,9
 
Areal av tettsted (km²)2 218,0811,630,53
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 991110,6
Andel bosatte i tettsteder, prosent82,290,300,4
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo1 036 05916 5461,6
Bergen259 9582 8711,1
Stavanger/Sandnes228 2873 2671,5
Trondheim189 2712 9071,6
Fredrikstad/Sarpsborg116 3732 7512,4