321831_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
321831
statistikk
2017-12-19T08:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2017

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20172016 - 20172016 - 2017
1Tettstedet Tananger er slått sammen med Stavanger tettsted. Det bodde 6 500 personer i dette sammenslåtte tettstedet.
Antall bosatte i tettsteder4 283 18453 3351,3
Antall bosatte i spredtbygde strøk960 461-8 115-0,8
 
Areal av tettsted (km²)2 191,3018,800,87
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 95580,4
Andel bosatte i tettsteder, prosent81,460,120,15
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo988 87313 1291,3
Bergen254 2351 4630,6
Stavanger/Sandnes1220 9437 6303,6
Trondheim180 5572 9401,7
Drammen116 4461 3091,1