238604_not-searchable
/befolkning/statistikker/beftett/aar
238604
Stabil vekst i tettstedene
statistikk
2015-12-11T10:00:00.000Z
Befolkning;Natur og miljø
no
beftett, Tettsteders befolkning og areal, tettbygd strøk, spredtbygd strøk, bosatte, folkemengde, befolkningstetthet, størrelsesgrupper, sentrumssoner, stedfestet adresseFolketall, Areal, Natur og miljø, Befolkning
false
Statistikken viser bosatte og areal i tettsteder per 1. januar 2015. i tillegg presenteres tall for antall bosatte i tettbygde- og spredtbygde strøk fordelt på kommune og fylke og tall for befolkningstetthet(innbyggere per km2 tettstedsareal).

Tettsteders befolkning og areal1. januar 2015

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Stabil vekst i tettstedene

Per 1. januar 2015 bodde det i alt 4 172 800 personer i totalt 981 tettsteder i Norge. Dette utgjorde 81 prosent av Norges befolkning.

Folkemengde og areal i tettsteder 1. januar
FolkemengdeEndringEndring i prosent
20152014 - 20152014 - 2015
1Tettstedet Fanahammeren er skilt ut fra Bergen tettsted. Det bodde 3777 personer i det utskilte området.
Antall bosatte i tettsteder4 172 80458 3791,4
Antall bosatte i spredtbygde strøk973 812-3 015-0,3
 
Areal av tettsted (km²)2 158,2811,240,52
Antall bosatte per km2 i tettsteder1 933170,9
Andel bosatte i tettsteder, prosent80,780,090,11
 
Bosatte i de fem største tettstedene
Oslo958 37816 2941,7
Bergen1250 420-861-0,3
Stavanger/Sandnes210 8743 4351,7
Trondheim175 0682 8421,7
Drammen113 5341 4111,3

Antall bosatte i tettsteder har økt med 58 400, eller 1,4 prosent, personer i 2014. Den totale befolkningsveksten for hele landet i 2014 var om lag 57 000 personer, som er en økning på 1,1 prosent.

Antall bosatte i spredtbygde strøk har blitt redusert med om lag 3000 personer.

I alt 33 kommuner hadde ingen bosatte i tettsteder.

Fortsatt stor vekst i de største tettstedene

Veksten i de fem største tettstedene samlet fortsetter. Det vil si Oslo, Bergen, Stavanger/Sandnes, Trondheim og Drammen. I disse tettstedene bodde det i alt 1 708 000 personer som til sammen utgjorde 33 prosent av landets befolkning og 41 prosent av tettstedsbefolkningen. I løpet av 2014 økte antall bosatte i disse fem tettstedene med 23 000 personer, eller 1,3 prosent, mens arealet økte med 3 km2, eller 0,5 prosent. Bergen tettsted hadde imidlertid en liten nedgang i folketallet på nesten 900 personer på grunn av at Fanahammeren tettsted, med 3 800 personer og et areal på 2,3 km2, er skilt ut fra Bergen tettsted.

Redusert vekst i tettstedsarealet, men økt fortetting

Tettstedsarealet utgjorde i alt 2 158 km2, eller 0,7 prosent av Norges areal. Tettstedsarealet økte med 11 km2 i løpet av 2014, som er en økning på 0,5 prosent. Veksten i tettstedsarealet i løpet av 2013 var på 20 km2. Denne reduserte veksten i tettstedsarealet har ført til økt fortetting.

Den gjennomsnittlige befolkningstettheten i norske tettsteder har i perioden 2014-2015 endret seg fra 1 916 til 1 933 bosatte per kvadratkilometer.

Siden 1.januar 2014 har det kommet til 20 nye tettsteder. Av disse har imidlertid 11 vært inne tidligere og har «gjenoppstått». Ni av tettstedene er altså helt nye.

Store fylkesvise forskjeller

Det er stor forskjell på hvor mange som bor i tettsteder i de enkelte fylker. I Oslo bor nær 100 prosent i tettsteder, mens mellom 57 og 60 prosent av befolkningen i fylkene Hedmark, Oppland, Sogn og Fjordane og Nord-Trøndelag gjør det samme.

Størst relativ vekst i antall bosatte i tettsteder i løpet av 2014 var det i fylkene Akershus, Vest-Agder, Rogaland, og Nord-Trøndelag med om lag 2 prosent. Oslo, Akershus, Rogaland og Hordaland hadde 58 prosent av veksten i tettstedsbefolkningen. Disse fylkene hadde 48 prosent av landets tettstedsbefolkning per 1.januar 2015.

Kart over tettsteder i Norge, 2015

Du kan zoome i kartet. Klikk på lenken "Fullversjon" i kartet for å se kartet i full skjermbredde og få tilgang til mer funksjonalitet og metainformasjon. (Kilde: https://kart.ssb.no, temakart Tettsteder2015).

Your browser does not support iframe. <a href="https://kart.ssb.no/embedded/c17d3a16-91ef-408c-b261-7b29773103c7" target="_blank">You can see the content of the frame here</a>