Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av april 2019, ned fra 5,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene økte i mars

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,02 prosentpoeng fra februar til mars 2019 til 2,52 prosent.

  Artikkel
 • Rekordhøy andelskapital

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 84,2 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2019. Av dette kommer 16,4 milliarder kroner fra nettotegninger mens resten er verdiøkning av andelskapitalen.

  Artikkel
 • Kraftig verdiøkning etter det store fallet

  Markedsverdien til noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent eller 197 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2019 og snudde til positiv utvikling fra det kraftige fallet i 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2019 var på 13,6 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 2,4 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i fjor.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 20,8 milliarder kroner i 1 kvartal 2019. Dette er en økning på 29,7 milliarder i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Nedgang i årsresultatet for de finansielle holdingselskapene

  Årsresultatet for de finansielle holdingselskapene ble redusert med 12 prosent fra 2017 til 2018. Nedgangen skyldes først og fremst reduserte inntekter fra eierinteresser i konsern og tilknyttede selskaper.

  Artikkel
 • Liten auke i talet på konkursar

  I fyrste kvartal i år vart det opna 1 333 konkursar, som er ein oppgang på 2,5 prosent samanlikna med same periode i fjor. Målt i absolutte tal var auka på 32 konkursar.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av mars 2019, ingen endring fra februar.

  Artikkel
 • Lavere fastrente i februar

  Fastrenta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng i februar til 2,87 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 4,4 prosent fram til utgangen av februar 2019, opp fra 3,6 prosent fram til utgangen av januar. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,7 prosent i samme periode, ned fra 4,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene falt i januar

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,04 prosentpoeng i januar til 2,51 prosent.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av februar 2019, ingen endring fra januar.

  Artikkel
 • Rentene falt i desember

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak falt med 0,03 prosentpoeng fra november til desember 2018 til 2,55 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av januar 2019, opp fra 5,6 prosent måneden før.

  Artikkel