Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økte renter

  Renta på nye boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak økte i oktober med 0,11 prosentpoeng til 2,55 prosent etter å ha vært på samme nivå det siste året.

  Artikkel
 • Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer øker

  Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer, sum siste fire kvartaler, fortsetter å øke og var på 255 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2018. Nettofinansinvesteringene har nå økt seks kvartaler på rad.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,7 prosent fram til utgangen av oktober 2018, opp fra 5,5 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 1,8 prosent fram til utgangen av oktober 2018, ned fra 2,9 prosent fram til utgangen av september. Husholdningenes pengemengdevekst var 4,6 prosent i samme periode, ned fra 5,2 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Fortsatt verdiøkning

  Beholdningen av verdipapirer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) var på sitt høyeste nivå noensinne ved utgangen av 3. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Fortsatt økning i andelskapitalen

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 37,1 milliarder kroner i 3. kvartal 2018. Totalt ble det nettotegnet fondsandeler for moderate 8,8 milliarder kroner i dette kvartalet.

  Artikkel
 • Fortsatt lave renter

  Renta på utestående boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak var uendret fra august til september 2018 på 2,44 prosent.

  Artikkel
 • Godt resultat for bankene

  Bankenes akkumulerte resultat før andre inntekter og kostnader t.o.m. tredje kvartal i 2018 var på 36,9 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 2,8 milliarder kroner, sammenlignet med samme periode i 2017.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for Livsforsikringsseskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 17,7 milliarder kroner i 3. kvartal 2018. Dette er 12,8 milliarder mindre enn i samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendring på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Fleire konkursar

  I tredje kvartal i år vart det opna 1 076 konkursar. Dette er ein auke på 13 prosent samanlikna med den same perioden i fjor. Møre og Romsdal var det fylket med størst prosentvis oppgang.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,6 prosent fram til utgangen av september 2018, ned fra 5,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Svakere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 2,8 prosent fram til utgangen av september 2018, ned fra 3,3 prosent fram til utgangen av august. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,2 prosent i samme periode, ned fra 5,3 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Fortsatt lave renter

  Renta på utestående boliglån til husholdninger fra banker og kredittforetak var omtrent uendret fra juli til august 2018 på 2,44 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld (K2) var 5,8 prosent fram til utgangen av august 2018, opp fra 5,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Sterkere pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 3,3 prosent fram til utgangen av august 2018, opp fra 3,0 prosent fram til utgangen av juli. Husholdningenes pengemengdevekst var 5,3 prosent i samme periode, opp fra 5,0 prosent måneden før.

  Artikkel