Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,6 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,8 prosent måneden før.

Ved utgangen av oktober 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 004 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken

Figur 1. Kredittindikatoren K2

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Okt. 2016 5 6.1 2.7 5.9
Nov. 2016 5.2 6.5 2.7 5
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mar. 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mar. 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
Apr. 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
Mar. 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
Apr. 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
Sep. 2019 5.8 5.1 7.0 7.0
Okt. 2019 5.6 5.0 6.1 7.6

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 610 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 5,0 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 5,1 prosent måneden før. 

Årets omgjøring av studielån til stipend er flyttet fra november til juli. Dette fører til at husholdningenes gjeldsvekst ligger på et lavere nivå sammenliknet med tidligere år. Vi anslår at tolvmånedersveksten i husholdningenes lånegjeld er 0,2 prosentpoeng lavere enn den ville vært dersom denne endringen ikke hadde skjedd. Dette gjelder for perioder fra og med juli til oktober 2019. Tilsvarende reduksjon i tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld er 0,1 prosentpoeng i samme periode. 

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 855 milliarder kroner ved utgangen av oktober. Tolvmånedersveksten var 6,1 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 7,0 prosent forrige måned.

Uendret utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av oktober. Dette beløp seg til 4 865 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,9 prosent fram til utgangen av oktober, uendret fra måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 3,2 prosent fram til utgangen av september, opp fra 2,5 prosent måneden før. 

Økt utenlandsgjeld i 3. kvartal 2019

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 7 250 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2019, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 282 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kreditorer økte i 3. kvartal. Tolvmånedersveksten styrket seg fra -2,6 prosent til 0,1 prosent fra 2. kvartal fram til utgangen av 3. kvartal 2019.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.