Renta på nye boliglån økte

Publisert:

Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,10 prosentpoeng til 2,97. For disse lånene var fastrenta 0,22 prosentpoeng mindre enn flytrenta.

Rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renta til husholdninger på nye nedbetalingslån med pant i bolig økte med 0,09 prosent til 2,94 prosent, mens renta på nye rammelån med pant i bolig økte med 0,08 prosent til 3,13 prosent fra september til oktober. Renta på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte med 0,10 prosentpoeng til 2,97 prosent.

Flytrenta på nye boliglån økte med 0,10 prosentpoeng til 2,98, mens fastrenta med kun 0,04 prosentpoeng til 2,76 prosent. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,03 prosent til 2,94 prosent, mens fastrenta på utestående boliglån var omtrent uendret på 2,84 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des. 2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
April 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50

Stabil innskuddsrente for husholdninger

Renta på innskudd i alt fra husholdninger var tilnærmet uendret på 1,01 prosent i oktober. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,85 prosent og 2,33 prosent i oktober 2019. Rente på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 1,05 prosent.

Relativt små endringer på utlånsmarginene og innskuddsmarginen 

Utlånsmarginene på utestående boliglån til husholdninger falt med 0,04 prosentpoeng til 1,06 og utlånsmargin på nye boliglån økte med 0,04 prosentpoeng til 1,10 fra september til oktober 2019. Bankenes innskuddsmargin økte med 0,04 prosentpoeng til 0,84 prosent. Innskuddsmarginen har stort sett økt hver måned i 2018 og 2019. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,06 prosentpoeng til 1,87 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglånr NIBOR Innskuddsmargin
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81 0.10
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des.2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan.2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mars 2018 1.24 1.28 1.19 0.45
April 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep. 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov.2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des. 2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan.2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
April 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84

Faktaside

Kontakt