Rekordstor andelskapital i fond

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 47 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2019. Med dette har forvaltningskapitalen til fondene økt med 195 milliarder kroner i løpet av 2019.

Den totale andelskapitalen til norskregistrert verdipapirfond utgjorde 1 360 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2019, viser statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med 4. kvartal 2018 er det en økning på 195 milliarder kroner, tilsvarende 16,8 prosent. Størst økning i andelskapitalen var det i aksjefond med en økning på 22,7 prosent til 753,5 milliarder kroner gjennom året.

Figur 1

Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. desember 2019. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Aksjefond 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 613579 648839 675870 614049 679516 693023 704607 753509
Obligasjonsfond 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320088 318363 320374 302223 312261 325525 335510 336737
Pengemarkedsfond 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 103667 104250 108993 110814 113109 115665 117572 107915
Andre fond 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 131512 132676 136013 137787 144178 150609 155147 161857

Husholdningene kjøpte aksjefond

Samlet sett ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 0,5 milliarder kroner i kvartalet. Størst nettotegning i kvartalet var det i aksjefond hvor det ble plassert 5,1 milliarder kroner. De største kjøperne av aksjefond var husholdningene og utlandet med henholdsvis 2,4 og 1,3 milliarder kroner. Livforsikringsselskaper og pensjonskasser nettoinnløste aksjefondsandeler til en verdi av 4 milliarder kroner i perioden. Dette er største nettoinnløsning av aksjefondsandeler foretatt av denne sektoren siden 4. kvartal 2015.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer f.o.m. 1. kv. 2012.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond, etter kjøpersektor

4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019
Husholdninger¹ -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.496 0.95 0.033 -0.168 2.367
Utlandet -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.113 -0.016 0.099 0.458 1.257
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser -3.862 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -0.451 1.215 -3.959

Moderate nettotegninger i 2019

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 22,5 milliarder kroner i 2019. Som figuren under viser er dette lavere enn de tre foregående årene, og skyldes i noe grad at det ble nettoinnløst aksjefondsandeler for 12,1 milliarder kroner. I løpet av året har noen aksjefond gått fra å være fond-i-fond til og være andelsklasser i et morfond. Denne endringen fremkommer som nettoinnløsninger av aksjefondsandeler foretatt av verdipapirfond. Totalt har verdipapirfond nettoinnløst aksjefondsandeler for 13,4 milliarder kroner i løpet av 2019.

Figur 4. Nettotegninger av verdipapirfondsandeler, etter fondstype

Alle fondstyper Aksjefond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Andre rentefond Andre fond
2015 3.5 -29.9 30.8 -3.3 0.9 5.0
2016 48.7 21.6 14.6 13.2 -0.5 -0.2
2017 42.5 10.9 6.9 11.2 9.1 4.3
2018 28.4 15.8 3.1 4.1 5.1 0.4
2019 22.5 -12.1 24.0 -3.4 13.6 0.4

 

Kontakt