Fastrenta øker

Publisert:

Renta på nye fastrentelån med pant i bolig til husholdninger økte med 0,09 prosentpoeng til 2,92 prosent i desember 2019. Flytrente på nye lån var omtrent uendret på 3,04 prosent.

Rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renta på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var omtrent uendret på 3,04 prosent i desember 2019. Fastrenta på nye boliglån økte med 0,09 prosentpoeng til 2,92 prosent, mens flytrenta var omtrent uendret på 3,04 prosent.

Renta på utestående boliglån i alt var uendret på 3,08 prosent. Fastrenta på utestående boliglån økte med 0,02 prosentpoeng til 2,87 prosent. Flytrenta var uendret på 3,10 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Sep. 2017 2.49 2.45 2.50 2.84 0.50
Okt. 2017 2.45 2.42 2.48 2.84 0.50
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr. 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.87 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.97 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov. 2019 3.03 2.83 3.10 2.85 1.50
Des. 2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50

Økt innskuddsrente

Renta på innskudd i alt fra husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng til 1,08 prosent. Renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 1,11 prosent. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,9 prosent og 2,42 prosent i desember 2019. Renta på BSU (Boligsparing for ungdom) var uendret på 3,59 prosent.

Uendret utlånsmarginen

Utlånsmarginen på nye og utestående boliglån til husholdninger var uendret på henholdsvis 1,16 og 1,20 prosent i desember 2019. Bankenes innskuddsmargin ble redusert med 0,02 prosentpoeng til 0,79 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR var i samme periode uendret på 1,88 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglånr NIBOR Innskuddsmargin
Sep 2017 1.67 1.71 0.82 0.10
Okt. 2017 1.64 1.7 0.81 0.10
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des. 2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan. 2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mars 2018 1.24 1.28 1.19 0.45
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug. 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep. 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov. 2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des. 2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan. 2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
Apr. 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov. 2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des. 2019 1.16 1.20 1.88 0.79

Høyere rente for totaltellingen

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på innskudd fra husholdninger var 1,15 prosent i totaltellingen og 1,08 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 1,13 prosent i totaltellingen og 1,11 prosent for utvalget. Renter på utestående utlån med pant i bolig var 3,13 prosent i totaltellingen og 3,08 prosent for utvalget i 4. kvartal 2019.

Utlånsrentene til husholdningene har økt 0,21 prosentpoeng mer enn innskuddsrentene det siste året.

Nedgang i andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger var 7,7 prosent ved utgangen av desember 2019 som er en nedgang på 0,4 prosentpoeng sammenlignet med forrige kvartal.

Stabile renter på kredittkort

Vi har lansert en ny tabell for renter på kredittkort på kvartalsmånedene.

Tabellen viser at for lån til husholdninger har renten for kredittkortlån i alt ligget på ca. 13,5 prosent i 2018 og 2019. I 4. kvartal 2019 var renten 13,6 prosent. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales rente, var den gjennomsnittlige renten for 2018 og 2019 ca. 20 prosent, i 4. kvartal 2019 var renten 21,3 prosent.

Faktaside

Kontakt