Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,1 prosent måneden før.

Ved utgangen av januar 2020 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 052 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mars 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
April 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mars 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
April 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.7 7.3
Mars 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
April 2019 5.8 5.7 5.8 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
Sep. 2019 5.8 5.1 7.0 7.0
Okt. 2019 5.6 5.0 6.1 7.6
Nov. 2019 5.6 5.2 5.7 7.8
Des. 2019 5.1 5.0 4.9 7.1
Jan. 2020 5.0 4.9 4.5 7.4

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 641 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,0 prosent måneden før. 

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 856 milliarder kroner ved utgangen av januar. Tolvmånedersveksten var 4,5 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 4,9 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av januar. Dette beløp seg til 4 890 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,2 prosent ved utgangen av desember.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 2,9 prosent ved utgangen av januar, ned fra 3,0 prosent måneden før.

Økt utenlandsgjeld i 4. kvartal 2019

Publikums samlede lånegjeld inkludert utenlandsgjelden (K3) var 7 363 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2019, hvorav utenlandsk lånegjeld utgjorde 1 341 milliarder kroner.

Publikums gjeld til utenlandske kreditorer økte i 4. kvartal. Tolvmånedersveksten styrket seg fra 1,7 prosent til 4,4 prosent fra 3. kvartal fram til utgangen av 4. kvartal 2019.

Størsteparten av utenlandsgjelden er tatt opp av ikke-finansielle foretak.

Ved publiseringen av 4. kvartal 2019 er basisår byttet fra 2017 til 2018. Denne endringen fører til en oppjustering av beholdningene fra og med 4. kvartal 2018. Vekst- og transaksjonsserier er korrigert, slik at seriene ikke er påvirket av denne endringen.