Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 48,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2019, en økning på 54,3 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 4. kvartal 2019 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene opp fra 9,1 milliarder til 10 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i andel i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har steget 10,7 prosent i 4 kvartal 2019 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 0,7 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 34,2 prosent. Andeler i verdipapirfond steg 17,5 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 39,2 prosent.

Nedgang i teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en nedgang på 33,4 prosent sammenlignet med 4 kvartal i fjor og endte på 5,7 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 9,2 milliarder kroner og endte på 17,5 milliarder kroner. Premieinntektene for skadeforsikring var på 74,2 milliarder kroner, som er en økning på 7,4 prosent i forhold til 4 kvartal 2018.

Kontakt