Svakere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,6 prosent måneden før.

Ved utgangen av desember 2019 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 021 milliarder kroner, viser nye tall fra kredittindikatorstatistikken

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Des. 2016 4.8 6.3 1.9 5.6
Jan. 2017 5 6.5 2.2 5.8
Feb. 2017 5 6.6 1.8 6.4
Mars 2017 5.2 6.7 2.2 6.1
Apr. 2017 5.1 6.5 2.3 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.1 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mars 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
April 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5.0
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5.0 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6.0 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.8 5.7 5.8 6.4
Feb. 2019 5.8 5.7 5.6 7.3
Mars 2019 5.9 5.7 5.8 7.6
April 2019 5.8 5.7 5.7 7.0
Mai 2019 5.7 5.6 5.7 6.8
Juni 2019 5.8 5.6 5.8 6.8
Juli 2019 5.6 5.3 5.8 7.0
Aug. 2019 5.5 5.2 5.7 6.9
Sep. 2019 5.8 5.1 7.0 7.0
Okt. 2019 5.6 5.0 6.1 7.6
Nov. 2019 5.6 5.2 5.7 7.8
Des. 2019 5.1 5.0 4.9 7.0

Svakere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 628 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 5,0 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,2 prosent måneden før.

Svakere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 843 milliarder kroner ved utgangen av desember. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,7 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av desember. Dette beløp seg til 4 869 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 5,2 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,6 prosent ved utgangen av november.

Svakere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 3,0 prosent ved utgangen av desember, ned fra 3,8 prosent måneden før.