Renta øker

Publisert:

Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng i november 2019, til 3,03 prosent. Renta på utestående lån med pant i bolig økte med 0,15 prosentpoeng, til 3,08 prosentpoeng.

Rentestatistikken fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at renta på nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) økte med 0,06 prosentpoeng til 3,03 prosent i november 2019.

Flytrenta på nye boliglån økte med 0,06 prosentpoeng til 3,04, mens fastrenta økte med 0,07 prosentpoeng til 2,83 prosent. Flytrenta på utestående boliglån økte med 0,16 prosentpoeng til 3,10 prosent, mens fastrenta på utestående boliglån var omtrent uendret på 2,85 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Nov. 2017 2.45 2.44 2.47 2.84 0.50
Des.2017 2.42 2.43 2.47 2.87 0.50
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
Apr. 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov.2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mar 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
Apr.2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov.2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50

Økt innskuddsrente

Renta på innskudd i alt fra husholdninger økte med 0,05 prosentpoeng i november, til 1,06 prosent og renta på innskudd fra ikke-finansielle foretak økte med 0,03 prosentpoeng til 1,08 prosent. Renta på ikke-bundne og bundne innskudd fra husholdninger var henholdsvis 0,88 prosent og 2,41 prosent i november 2019. Renta på BSU (Boligsparing for ungdom) økte med 0,13 prosentpoeng i samme periode, til 3,59 prosent.

Utlånsmarginen øker

Utlånsmarginen på utestående boliglån til husholdninger økte med 0,14 prosentpoeng til 1,20 og utlånsmarginen på nye boliglån økte med 0,05 prosentpoeng til 1,15 fra oktober til november 2019. Bankenes innskuddsmargin ble redusert med 0,03 prosentpoeng til 0,81 prosent. Pengemarkedsrenten NIBOR økte i samme periode med 0,01 prosentpoeng til 1,88 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglånr NIBOR Innskuddsmargin
Nov. 2017 1.67 1.72 0.78 0.07
Des.2017 1.60 1.67 0.82 0.12
Jan.2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mar.2018 1.24 1.28 1.19 0.45
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov.2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des.2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan.2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mar 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
Apr.2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
June 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov.2019 1.15 1.20 1.88 0.81

Faktaside

Kontakt