Økt andelskapital til tross for nettoinnløsninger

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 28 milliarder kroner gjennom 3. kvartal 2019. Dette til tross for at det i perioden ble nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en verdi av 7,1 milliarder kroner.

Den totale andelskapitalen til norskregistrert verdipapirfond utgjorde 1 313 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2019, viser statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med forrige kvartal er det en økning på 2,2 prosent. Andelskapitalen i til aksjefond økte med 11,6 milliarder kroner tilsvarende 1,7 prosent. Kapitalen plassert i obligasjonsfond økte med 10 milliarder kroner, en økning på 3,1 prosent sammenlignet med forrige kvartal.  

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. september 2019. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019
Aksjefond 405756 440333 439438 453391 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 613579 648839 675870 614049 679516 693023 704607
Obligasjonsfond 231026 240808 255901 258663 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320088 318363 320374 302223 312261 325525 335510
Pengemarkedsfond 88812 91430 91455 86236 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 103667 104250 108993 110814 113109 115665 117572
Andre fond 98280 107174 110895 106464 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 131512 132676 136013 137787 144178 150609 155147

Nettoinnløsninger i aksjefond

Samlet sett ble det nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en verdi av 7,1 milliarder kroner i kvartalet. I ulike rentefond og kombinasjonsfond ble det nettotegnet for 9,7 milliarder kroner, hvorav obligasjonsfond og andre rentefond ble tilført henholdsvis 6,2 og 2,4 milliarder kroner.

I aksjefond ble det derimot nettoinnløst andeler til en verdi av 16,9 milliarder kroner, hvorav 16,5 milliarder kroner ble innløst av finansielle foretak. Nedsalget i denne sektoren kommer fra en forvalter hvor noen aksjefond har gått fra å være fond-i-fond til å være andelsklasser i morfondet. Denne endringen fremkommer som nettoinnløsninger foretatt av verdipapirfond, og utgjør 16,7 milliarder kroner.

Av øvrige sektorer kjøpte livforsikringsselskaper og pensjonskasser aksjefondsandeler for 1,2 milliarder kroner i kvartalet, mens utlendingenes nettotegninger summerte seg til 460 millioner kroner. Husholdningene nettoinnløste aksjefondsandeler til en verdi av 170 millioner kroner i samme periode. 

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer fom. 1. kv. 2012

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

1. kv. 2014 2. kv. 2014 3. kv. 2014 4. kv. 2014 1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019
Husholdninger¹ -1.393 -1.049 -0.338 -1.04 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.496 0.95 0.033 -0.168
Utlandet -1.395 1.519 2.449 -15.333 -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.113 -0.016 0.099 0.458
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser 1.198 4.572 3.268 -3.862 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -0.451 1.215

Kontakt