Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,5 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 4,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene fortsetter å falle

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,35 prosentpoeng til 1,88 prosent i mai 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,34 prosentpoeng til 2,02 prosent.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av mai, uendret fra måneden før.

  Artikkel
 • Bedre resultat for pensjonskassene i 2019

  Pensjonskassene hadde et resultat på 4,4 milliarder kroner i 2019, mot 1,9 milliarder kroner året før. Hovedårsaken til forbedringen er utviklingen i aksjemarkedet i 2019.

  Artikkel
 • Økning i premieinntektene for livsforsikring

  Livsforsikringsselskapene hadde en økning i brutto premieinntekter på 8,8 prosent fra 2018 til 2019. Skadeforsikringsselskapenes premieinntekter økte med 7,1 prosent i samme periode.

  Artikkel
 • Hvem mangler en økonomisk buffer?

  Mange av de lønnstakerhusholdningene som ble sterkest rammet av nedstengingen av økonomien, er også de som i minst grad kan tære på oppsparte midler. Dette gjelder mange ansatte i kriserammede næringer og yrker med lave lønninger.

  Artikkel
 • Sterkest utlånsvekst blant lønnstakere i Trøndelag

  Totale utlån fra banker og kredittforetak til lønnstakere var 2 947 milliarder kroner ved utgangen av 2019, en økning på 4,8 prosent fra 2018. Blant lønnstakere var utlånsveksten sterkest i Trøndelag med 9,0 prosent.

  Artikkel
 • Rentene faller

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,53 prosentpoeng til 2,23 prosent i april 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,62 prosentpoeng til 2,36 prosent.

  Artikkel
 • Stor økning i husholdningenes bankinnskudd

  Husholdningenes nettofinansinvesteringer var på 64 milliarder kroner i 1. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av april, ned fra 4,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i noterte aksjer

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk ned med 25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2020. Dette er det største verdifallet siden 4. kvartal 2008.

  Artikkel
 • Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond falt med 184 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2020. Av dette stod nettoinnløsningene for 55,7 milliarder kroner. Det var særlig de finansielle foretakene som solgte.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 39,9 milliarder kroner i 1 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 60,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksje...

  Artikkel
 • Svakere resultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i første kvartal 2020 var på 4,8 milliarder kroner. Dette er 8,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 9,7 milliarder, noe som reduserer resultatet i før...

  Artikkel
 • Rentene falt i mars

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,27 prosentpoeng til 2,76 prosent i mars 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,09 prosentpoeng til 2,98 prosent.

  Artikkel