Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Lave renter

  Renta på boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret i august 2020. Utlånsmarginen på boliglån økte. Innskuddsrentene var på det laveste nivået for den perioden vi har data for.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,7 prosent fram til utgangen av august, opp fra 4,5 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Stort overskudd for verdipapirfondene i 2019

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond gikk kraftig opp og endte med et overskudd på 189 milliarder kroner i 2019. Overskuddet kommer i første rekke av urealiserte kursgevinster.

  Artikkel
 • Nettofinansinvesteringene øker kraftig

  Husholdningenes netto finansinvesteringer økte til rekordhøye 60 milliarder kroner i den siste firekvartalsperioden til og med 2. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Økte renter på nye lån

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig økte med 0,02 prosentpoeng til 1,82 prosent i juli 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,02 prosentpoeng til 1,96 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av juli, opp fra 4,5 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 11,3 prosent i løpet av 2. kvartal 2020. Utbetalt utbytte fra noterte aksjer ble redusert med 38,5 prosent i 1. halvår 2020 sammenlignet med 1. halvår 2019.

  Artikkel
 • Høye nettotegninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 142,8 milliarder kroner gjennom 2. kvartal 2020. Dermed har mye av den rekordstore nedgangen fra 1. kvartal raskt blitt hentet inn igjen.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 13 milliarder kroner i 2. kvartal 2020. Dette er en nedgang på 44,2 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer...

  Artikkel
 • Svakere halvårsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var på 14,8 milliarder kroner i første halvår 2020. Dette er 16,9 milliarder kroner lavere enn i samme periode i fjor. Kredittap på utlån økte med 16,2 milliarder kroner, noe som reduserer resulta...

  Artikkel
 • Fremdeles nedgang i rentene

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,08 prosentpoeng til 1,80 prosent i juni 2020. Renta på utestående boliglån hadde ett litt mindre fall med 0,05 prosentpoeng til 1,97 prosent.

  Artikkel
 • Pensjonsforpliktelsene har passert 2 000 milliarder

  Forpliktelsene til tjenestepensjonene økte med 7,1 prosent til 2 133 milliarder kroner i 2019.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,5 prosent fram til utgangen av juni, ned fra 4,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rentene fortsetter å falle

  Renta på nye lån til husholdninger med pant i bolig falt med 0,35 prosentpoeng til 1,88 prosent i mai 2020. Renta på utestående boliglån falt med 0,34 prosentpoeng til 2,02 prosent.

  Artikkel
 • Uendret innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,6 prosent fram til utgangen av mai, uendret fra måneden før.

  Artikkel