Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Økt fastrente på nye boliglån

  Fastrenta på nye boliglån økte i mars 2021 med 0,13 prosentpoeng til 2,18 prosent. Fastrentene på nye boliglån økte også i de fire foregående månedene. Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger var omtrent uendret.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 4,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Fortsatt sterk pengemengdevekst

  Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 10,6 prosent fram til utgangen av mars 2021, ned fra 14,7 prosent i februar. Da samfunnet stengte ned i mars 2020 fikk vi en sterk og vedvarende økning i veksten. Tolvmånedersveksten endte da på 7,5 prosen...

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 4,9 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Økt fastrente på nye boliglån

  Fastrenta på nye boliglån økte i februar 2021 slik den har gjort de foregående månedene. Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger var omtrent uendret.

  Artikkel
 • Stort fall i statsforvaltningens nettofinansinvesteringer

  Statsforvaltningens nettofinansinvesteringer i 2020 var på -70 milliarder kroner, 336 milliarder kroner lavere enn i 2019. Husholdningenes nettofinansinvesteringer var samtidig på rekordhøye 63 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Enda lavere innskuddsrenter

  Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger fortsetter å falle. Men renta på nye boliglån med fast rente økte, mens renten på nye boliglån med flytende rente var uendret fra desember 2020 til januar 2021.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,9 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 4,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Økte aksjeemisjoner

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 19,0 prosent, eller 469 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i 2020

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 81,7 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2020. Med dette har andelskapitalen til fondene økt med 124 milliarder kroner i løpet av 2020.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 9 milliarder kroner i 4 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 39,4 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og ande...

  Artikkel
 • Svakere årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var 38,9 milliarder kroner i 2020. Dette er 22,3 milliarder kroner lavere enn i 2019. Netto renteinntekter var 3,8 milliarder kroner lavere enn året før. Kredittap på utlån utgjorde 26,3 milliarde...

  Artikkel
 • Rekordlave renter

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt fra november til desember 2020. Innskuddsrenta og utlånsrenta for totaltellingen er på det laveste nivået som er målt. Andelen lån med pant i bolig med fast rente falt til 7,1 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Lavere boliglånsrenter

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger falt fra oktober til november 2020. Utlånsmarginene på boliglån økte i den samme perioden. Renten på innskudd falt.

  Artikkel