Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,9 prosent fram til utgangen av januar, opp fra 4,8 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Økte aksjeemisjoner

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 19,0 prosent, eller 469 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i 2020

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 81,7 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2020. Med dette har andelskapitalen til fondene økt med 124 milliarder kroner i løpet av 2020.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 9 milliarder kroner i 4 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 39,4 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og ande...

  Artikkel
 • Svakere årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader var 38,9 milliarder kroner i 2020. Dette er 22,3 milliarder kroner lavere enn i 2019. Netto renteinntekter var 3,8 milliarder kroner lavere enn året før. Kredittap på utlån utgjorde 26,3 milliarde...

  Artikkel
 • Rekordlave renter

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt fra november til desember 2020. Innskuddsrenta og utlånsrenta for totaltellingen er på det laveste nivået som er målt. Andelen lån med pant i bolig med fast rente falt til 7,1 prosent.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av desember, opp fra 4,7 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Lavere boliglånsrenter

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger falt fra oktober til november 2020. Utlånsmarginene på boliglån økte i den samme perioden. Renten på innskudd falt.

  Artikkel
 • Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,7 prosent fram til utgangen av november, opp fra 4,5 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Bankinnskuddene fortsetter å øke

  Veksten i husholdningenes bankinnskudd over de siste fire kvartalene var på rekordhøye 119 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Uendrede boliglånsrenter

  Renta på nye og utestående boliglån til husholdninger var tilnærmet uendret fra september til oktober 2020. Det var et relativt stort fall i utlånsmarginene i den samme perioden.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,5 prosent fram til utgangen av oktober, ned fra 4,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer etter børsuro

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 7,7 prosent, eller 177 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2020. Dette betyr at verdien fortsetter å øke etter det kraftige fallet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Rekordhøy andelskapital

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 83,8 milliarder kroner gjennom 3. kvartal 2020. Med dette er andelskapitalen tilbake på et rekordhøyt nivå etter nedgangen tidligere i år.

  Artikkel
 • Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på minus 5,3 milliarder kroner i 3 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 47,3 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer...

  Artikkel