Alt innhold for området bank og finansmarked

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 4,8 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,0 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån faller

  Renta på nye boliglån til husholdninger falt med 0,02 prosentpoeng til 3,02 prosent i januar 2020.

  Artikkel
 • Store nettogevinster

  Husholdningenes fordringsrate økte med 1,5 prosentpoeng fra utgangen av 3. kvartal til utgangen av 4. kvartal i 2019. Ved utgangen av året er fordringsraten beregnet til 304,0 prosent.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av januar, ned fra 5,1 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Rekordutbytte i 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk opp med 4,2 prosent, eller 110 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2019. Utbetalt utbytte for aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS nådde sin høyeste verdi ...

  Artikkel
 • Rekordstor andelskapital i fond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 47 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2019. Med dette har forvaltningskapitalen til fondene økt med 195 milliarder kroner i løpet av 2019.

  Artikkel
 • Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

  Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 48,4 milliarder kroner i 4. kvartal 2019, en økning på 54,3 milliarder kroner fra samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

  Artikkel
 • Godt årsresultat for bankene

  Bankenes resultat før andre inntekter og kostnader i 2019 var på 62,2 milliarder kroner. Netto renteinntekter økte med 8,0 milliarder kroner, sammenlignet med 2018.

  Artikkel
 • Fastrenta øker

  Renta på nye fastrentelån med pant i bolig til husholdninger økte med 0,09 prosentpoeng til 2,92 prosent i desember 2019. Flytrente på nye lån var omtrent uendret på 3,04 prosent.

  Artikkel
 • Uendra tal på konkursar i 2019

  Det vart registrert tilnærma same tal konkursar i 2019 som året før. Det same gjeld 4. kvartal 2019 samanlikna med same periode i 2018.

  Artikkel
 • Svakere innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,1 prosent fram til utgangen av desember, ned fra 5,6 prosent måneden før.

  Artikkel
 • Renta øker

  Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,06 prosentpoeng i november 2019, til 3,03 prosent. Renta på utestående lån med pant i bolig økte med 0,15 prosentpoeng, til 3,08 prosentpoeng.

  Artikkel
 • Innenlandsk gjeldsvekst

  Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,6 prosent fram til utgangen av november.

  Artikkel
 • Renta på nye boliglån økte

  Renta på nye boliglån i alt til husholdninger fra banker og kredittforetak økte med 0,10 prosentpoeng til 2,97. For disse lånene var fastrenta 0,22 prosentpoeng mindre enn flytrenta.

  Artikkel
 • Historisk lav gjeldsvekst for husholdningene

  Husholdningenes gjeldsvekst fortsetter å falle og er nå på det laveste nivået som noen gang er registrert i det finansielle sektorregnskapet. Regnskapet har tall for årlig gjeldsvekst tilbake til 4. kvartal 1996.

  Artikkel