Økt fastrente på nye boliglån

Publisert:

Fastrenta på nye boliglån økte i mars 2021 med 0,13 prosentpoeng til 2,18 prosent. Fastrentene på nye boliglån økte også i de fire foregående månedene. Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger var omtrent uendret.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån med fast rente økte renta med 0,13 prosentpoeng i mars, til 2,18 prosent. For nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) med flytende rente var renta omtrent uendret på 1,76 prosent i mars.

For utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var renten omtrent uendret fra forrige måned. For utestående utlån med fast rente falt renten med 0,04 prosent til 2,6 prosent, mens for utestående utlån med flytende rente var omtrent uendret på 1,81 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig til husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten
Mars 2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50
April 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50
Aug. 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50
Sep. 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75
Nov. 2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75
Des. 2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75
Jan. 2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75
Feb. 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75
Mars 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00
April 2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25
Aug. 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50
Nov. 2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50
Des. 2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50
Jan. 2020 3.03 2.94 3.09 2.87 1.50
Feb. 2020 3.03 2.94 3.08 2.88 1.50
Mars 2020 2.77 2.54 2.99 2.86 0.25
April 2020 2.23 2.29 2.33 2.86 0.25
Mai 2020 1.88 1.88 1.97 2.84 0.00
Juni 2020 1.80 1.74 1.92 2.75 0.00
Juli 2020 1.81 1.90 1.91 2.78 0.00
Aug. 2020 1.82 1.81 1.89 2.76 0.00
Sep. 2020 1.81 1.80 1.88 2.69 0.00
Okt. 2020 1.81 1.75 1.86 2.70 0.00
Nov. 2020 1.79 1.80 1.85 2.68 0.00
Des. 2020 1.77 1.90 1.85 2.66 0.00
Jan. 2021 1.77 1.98 1.83 2.65 0.00
Feb. 2021 1.76 2.05 1.82 2.64 0.00
Mars 2021 1.76 2.18 1.81 2.60 0.00

Lave innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt var omtrent uendret på 0,31 prosent i mars, det er også det laveste nivået for den perioden vi har data for. Renta på innskudd fra husholdninger og for ikke-finansielle foretak var tilnærmet uendret på henholdsvis 0,35 og 0,23 prosent. Renta på bundne innskudd fra husholdninger falt med 0,07 prosent i samme periode til 1,45 prosent mens renta på ikke-bundne innskudd var omtrent uendret på 0,22 prosent.

Økt utlånsmargin

Pengemarkedsrenta NIBOR falt med 0,07 prosentpoeng i februar til 0,39 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,07 prosentpoeng til 1,38, mens utlånsmarginen på utestående boliglån økte med 0,06 prosentpoeng til 1,48 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Jan. 2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb. 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mars 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
April 2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
Juni 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug. 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov. 2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des. 2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan. 2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb. 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mars 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
April 2020 1.72 1.86 0.51 -0.31
Mai 2020 1.60 1.75 0.28 -0.31
Juni 2020 1.43 1.61 0.37 -0.12
Juli 2020 1.54 1.68 0.28 -0.09
Aug. 2020 1.59 1.72 0.23 -0.12
Sep. 2020 1.53 1.65 0.28 -0.08
Okt. 2020 1.36 1.47 0.45 0.09
Nov. 2020 1.42 1.53 0.37 0.03
Des. 2020 1.27 1.4 0.50 0.15
Jan. 2021 1.29 1.39 0.49 0.16
Feb. 2021 1.31 1.42 0.46 0.14
Mars 2021 1.38 1.48 0.39 0.08

Litt høyere renter for totaltellingen

Rekordlave utlåns- og innskuddsrenter

Data fra totaltellingen viser at renter på innskudd i alt (ikke-finansielle foretak, husholdninger og kommuner) bare var på 0,36 prosent ved utgangen av 1. kvartal, mens renter på utlån fra banker og kredittforetak bare var på 2,29 prosent.

Renter på innskudd fra husholdninger var 0,38 prosent i totaltellingen i mars og 0,35 prosent for utvalget. Renter på innskudd fra ikke-finansielle foretak var 0,25 prosent for totaltellingen og 0,23 prosent for utvalget i desember.

Renter på utlån og innskudd er gjennomgående noe høyere for totaltellingen enn for utvalget. Renter på utestående totale lån med pant i bolig til husholdninger fra banker og kredittforetak var 1,91 prosent i totaltellingen og 1,87 prosent for utvalget i mars 2021. Det er det laveste nivået for den perioden vi har data for (kvartalstall fra 1996 og månedstall fra desember 2013).

Økt andel rentebinding

Totaltellingen viser at andelen fast rente på nedbetalingslån med pant i bolig fra banker og kredittforetak til husholdninger økte med 0,2 prosentpoeng til 7,4 prosent ved utgangen av mars 2021.

Økte renter på kredittkort fra forrige kvartal

For lån til husholdninger økte renten på lån med kredittkort i alt fra 13,92 prosent til 14,49 prosent fra desember 2020 til mars 2021. Kredittkort kan ofte ha en rentefri periode på 45 dager. For en tredjedel av utestående lån er det ikke betalt noen rente. For lån der det betales renter økte renten siste kvartal til 21,69 prosent i mars 2021.

 

Faktaside