Moderate nettotegninger i 2020

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 81,7 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2020. Med dette har andelskapitalen til fondene økt med 124 milliarder kroner i løpet av 2020.

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 484 milliarder kroner ved utgangen av 4. kvartal 2020, viser statistikken over verdipapirfond. Dette er 124 milliarder kroner høyere enn ved utgangen av 2019, og tilsvarer en økning på 9,1 prosent. Størst økning gjennom året var det i aksjefond hvor andelskapitalen økte med 10,6 prosent til 833,5 milliarder kroner.

Figur 1

Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. desember 2020. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020
Aksjefond 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142 675432 613861 679314 693023 704607 753509 616576 704898 767077 833532
Obligasjonsfond 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844 320874 311085 320620 325525 335510 336737 319615 347353 358129 362694
Pengemarkedsfond 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455 109156 109397 111691 115665 117572 107915 96795 105852 111565 114738
Andre fond 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687 135786 130530 137439 150609 155147 161857 142790 160468 165645 173123

Nettotegninger i rentefond og innløsninger i aksjefond

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 29,3 milliarder kroner i 2020. Størst var nettotegningene i obligasjonsfond hvor det ble plassert 17,3 milliarder kroner, mens det i kategoriene pengemarkedsfond og andre rentefond ble nettotegnet for henholdsvis 7,4 milliarder kroner og 7 milliarder kroner. I aksjefond ble det i 2020 nettoinnløst fondsandeler til en verdi av 2,6 milliarder kroner.

Figur 3. Nettotegninger av verdipapirfondsandeler etter fondstype

Alle fondstyper Aksjefond Obligasjonsfond Pengemarkedsfond Andre rentefond Andre fond
2016 48.7 21.6 14.6 13.2 -0.5 -0.2
2017 42.5 10.9 6.9 11.2 9.1 4.3
2018 28.4 15.8 3.1 4.1 5.1 0.4
2019 22.5 -12.1 24.0 -3.4 13.6 0.4
2020 29.3 -2.6 17.3 7.4 7.0 0.1

Finansielle foretak solgte aksjefond

De finansielle foretakene solgte aksjefond for 11,8 milliarder kroner gjennom året. Til gjengjeld nettotegnet de obligasjonsfond for 11 milliarder kroner. Totalt kjøpte de finansielle foretakene verdipapirfond for 1,1 milliarder kroner i 2020.

Husholdningene nettotegnet fondsandeler for 5,2 milliarder kroner i 2020. Av dette ble 2,8 milliarder kroner plassert i obligasjonsfond, mens 1,9 milliarder ble plassert i aksjefond. Utlendingene hadde de høyeste nettotegningene gjennom året med 16,5 milliarder kroner. De nettotegnet for 8 milliarder kroner i aksjefond, mens 8,5 milliarder kroner ble plassert i ulike rentefond.

Kontakt