Nedgang i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 9 milliarder kroner i 4 kvartal 2020. Dette er en nedgang på 39,4 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

 

Sammenligner vi 4. kvartal 2020 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene ned fra 10 milliarder til 8,6 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har blitt økt med 7,4 prosent i 4 kvartal 2020 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 3,9 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 33,1 prosent. Verdien av andeler i verdipapirfond gikk opp med 8,1 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 39,5 prosent.

Bedre teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning på 46,4 prosent sammenlignet med 4 kvartal i fjor og endte på 10,7 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk ned med 2,8 milliarder kroner og endte på 15,5 milliarder kroner. Hovedårsaken er en nedgang i netto verdiendringer på aksjer og andeler. Premieinntektene for skadeforsikring var på 79,6 milliarder kroner, som er en økning på 6,8 prosent i forhold til 4 kvartal 2019.

Kontakt