Enda lavere innskuddsrenter

Publisert:

Renta på utestående boliglån og innskudd til husholdninger fortsetter å falle. Men renta på nye boliglån med fast rente økte, mens renten på nye boliglån med flytende rente var uendret fra desember 2020 til januar 2021.

Månedsstatistikken for renter fra et utvalg av banker og kredittforetak viser at for nye boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) med flytende rente var renta uendret på 1,7 prosent. For nye boliglån med fast rente økte renta med 0,08 prosentpoeng til 1,98 prosent.

For utestående boliglån i alt (nedbetalingslån og rammelån med pant i bolig) var rentene på de laveste nivåene for den perioden vi har månedsdata for (fra desember 2013). For lån med flytende rente falt renta med 0,02 prosentpoeng til 1,83 prosent. For utestående boliglån med fast rente falt renta med 0,01 prosentpoeng til 2,65 prosent.

Figur 1. Renter på nye og utestående utlån med pant i bolig. Renter på innskudd. Husholdninger. Månedsutvalg av banker og kredittforetak

Nye lån, flytende rente Nye lån, fast rente Utestående utlån, flytende rente Utestående utlån, fast rente Styringsrenten Renter på innskudd
Jan.2018 2.42 2.59 2.46 2.88 0.50 0.78
Feb. 2018 2.42 2.72 2.46 2.87 0.50 0.78
Mar.2018 2.41 2.79 2.44 2.85 0.50 0.78
Apr. 2018 2.40 2.78 2.43 2.86 0.50 0.78
Mai 2018 2.42 2.77 2.43 2.86 0.50 0.77
Juni 2018 2.41 2.83 2.43 2.86 0.50 0.74
Juli 2018 2.44 2.79 2.42 2.86 0.50 0.76
Aug 2018 2.42 2.77 2.42 2.86 0.50 0.76
Sep 2018 2.42 2.81 2.41 2.81 0.75 0.76
Okt. 2018 2.54 2.84 2.41 2.83 0.75 0.78
Nov.2018 2.57 2.89 2.57 2.83 0.75 0.82
Des.2018 2.54 2.9 2.58 2.84 0.75 0.83
Jan.2019 2.50 2.9 2.57 2.84 0.75 0.82
Feb 2019 2.49 2.86 2.57 2.84 0.75 0.83
Mar 2019 2.52 2.86 2.56 2.84 1.00 0.84
Apr.2019 2.64 2.84 2.55 2.84 1.00 0.85
Mai 2019 2.68 2.87 2.74 2.84 1.00 0.92
Juni 2019 2.72 2.84 2.74 2.84 1.25 0.90
Juli 2019 2.81 2.85 2.74 2.85 1.25 0.92
Aug 2019 2.87 2.80 2.91 2.85 1.25 0.99
Sep. 2019 2.88 2.72 2.91 2.85 1.50 1.00
Okt. 2019 2.98 2.76 2.94 2.84 1.50 1.01
Nov.2019 3.04 2.83 3.10 2.85 1.50 1.06
Des.2019 3.04 2.92 3.10 2.87 1.50 1.08
Jan.2020 3.03 2.94 3.09 2.87 1.50 1.09
Feb 2020 3.03 2.94 3.08 2.88 1.50 1.09
Mar 2020 2.77 2.54 2.99 2.86 0.25 1.07
Apr 2020 2.23 2.29 2.33 2.86 0.25 1.03
Mai 2020 1.88 1.88 1.97 2.84 0.00 0.76
Juni 2020 1.80 1.74 1.92 2.75 0.00 0.61
Juli 2020 1.81 1.90 1.91 2.78 0.00 0.45
Aug 2020 1.82 1.81 1.89 2.76 0.00 0.44
Sept 2020 1.81 1.80 1.88 2.69 0.00 0.43
Okt. 2020 1.81 1.75 1.86 2.70 0.00 0.41
Nov. 2020 1.79 1.80 1.85 2.68 0.00 0.40
Des.2020 1.77 1.90 1.85 2.66 0.00 0.40
Jan.2021 1.77 1.98 1.83 2.65 0.00 0.37

Lavere innskuddsrenter

Renta på innskudd i alt falt med 0,02 prosentpoeng til 0,33 prosent i januar, det er også det laveste nivået for den perioden vi har data for. Renta på innskudd fra husholdninger falt med 0,03 prosentpoeng til 0,37 prosent, mens renten på innskudd fra ikke-finansielle foretak falt med 0,01 prosentpoeng til 0,25 prosent.

Økt utlånsmargin på nye boliglån

Pengemarkedsrenten NIBOR falt med 0,01 prosentpoeng i januar til 0,49 prosent. Utlånsmarginen på nye boliglån til husholdninger økte med 0,02 prosentpoeng til 1,29, mens utlånsmarginen på utestående boliglån falt med 0,01 prosentpoeng til 1,39 prosent. Innskuddsmarginen økte med 0,01 prosentpoeng til 0,16 prosent.

Figur 2. Utlånsmarginer på nye og utestående lån med pant i bolig til husholdninger. Utvalg av banker og kredittforetak

Utlånsmargin, nye totale boliglån Utlånsmargin, utestående totale boliglån NIBOR Innskuddsmargin
Jan.2018 1.57 1.63 0.86 0.16
Feb. 2018 1.41 1.45 1.03 0.31
Mar.2018 1.24 1.28 1.19 0.45
Apr. 2018 1.29 1.33 1.13 0.40
Mai 2018 1.41 1.44 1.02 0.31
Juni 2018 1.43 1.46 1.00 0.31
Juli 2018 1.40 1.40 1.05 0.35
Aug 2018 1.38 1.39 1.05 0.34
Sep 2018 1.32 1.32 1.12 0.39
Okt. 2018 1.37 1.26 1.18 0.44
Nov.2018 1.34 1.35 1.24 0.47
Des.2018 1.26 1.31 1.29 0.46
Jan.2019 1.22 1.30 1.29 0.51
Feb 2019 1.20 1.28 1.30 0.51
Mar 2019 1.15 1.21 1.37 0.53
Apr.2019 1.22 1.14 1.43 0.59
Mai 2019 1.15 1.22 1.53 0.64
June 2019 1.17 1.19 1.55 0.65
Juli 2019 1.15 1.09 1.66 0.74
Aug 2019 1.20 1.24 1.67 0.69
Sep. 2019 1.06 1.10 1.81 0.8
Okt. 2019 1.10 1.06 1.87 0.84
Nov.2019 1.15 1.20 1.88 0.81
Des.2019 1.16 1.20 1.88 0.79
Jan.2020 1.21 1.27 1.81 0.72
Feb 2020 1.27 1.31 1.76 0.67
Mar 2020 1.68 1.9 1.08 0.14
Apr 2020 1.72 1.86 0.51 -0.31
Mai 2020 1.60 1.75 0.28 -0.31
Juni 2020 1.43 1.61 0.37 -0.12
Juli 2020 1.54 1.68 0.28 -0.09
Aug 2020 1.59 1.72 0.23 -0.12
Sept 2020 1.53 1.65 0.28 -0.08
Okt. 2020 1.36 1.47 0.45 0.09
Nov. 2020 1.42 1.53 0.37 0.03
Des.2020 1.27 1.4 0.50 0.15
Jan.2021 1.29 1.39 0.49 0.16

Faktaside