Økning i verdijustert resultat for livsforsikringsselskapene

Publisert:

Livsforsikringsselskapene hadde et verdijustert resultat på 1,8 milliarder kroner i 1 kvartal 2021. Dette er en økning på 41,8 milliarder kroner i forhold til samme kvartal i fjor. Hovedårsaken er økningen i netto verdiendringer på aksjer og andeler.

Sammenligner vi 1. kvartal 2021 med samme kvartalet året før, gikk resultat av ordinær virksomhet for livsforsikringsselskapene opp fra minus 1,5 milliarder til 3,2 milliarder kroner. Dette kommer frem i den nyeste statistikken over forsikringsselskapenes resultater.

Økning i verdipapirfond for livsforsikring

Livsforsikringsselskapenes forvaltningskapital har blitt økt med 12 prosent i 1 kvartal 2021 i forhold til tilsvarende kvartal året før. Obligasjoner og sertifikater gikk opp 4 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde dette 33,1 prosent. Verdien av andeler i verdipapirfond gikk opp med 28,2 prosent, som andel av forvaltningskapitalen utgjorde slike fond 40,5 prosent.

Bedre teknisk resultat for skadeforsikring

Teknisk resultat for skadeforsikring viste en økning på 97 prosent sammenlignet med 1 kvartal i fjor og endte på 1,3 milliarder kroner. Skadeforsikringsselskapenes resultat av ordinær virksomhet gikk opp med 8,1 milliarder kroner og endte på 4,7 milliarder kroner. Hovedårsaken er en økning i netto verdiendringer på aksjer og andeler. Premieinntektene for skadeforsikring var på 20,9 milliarder kroner, som er en økning på 10 prosent i forhold til 1 kvartal 2020.

Kontakt