Store nettotegninger i verdipapirfond

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 103,9 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2021. Av dette stod nettotegninger for 57,7 milliarder kroner.

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 588 milliarder kroner ved utgangen av 1. kvartal 2021, viser nye tall fra statistikken over verdipapirfond. Andelskapitalen til aksjefondene fortsetter å stige og utgjør nå 914 milliarder kroner. Dette er en økning på 80 milliarder kroner sammenlignet med forrige kvartal, og 297 milliarder kroner sammenlignet med utgangen av 1. kvartal 2020.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. mars 2021. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020 1. kv. 2021
Aksjefond 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142 675432 613861 679314 693023 704607 753509 616576 704898 767077 833532 913628
Obligasjonsfond 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844 320874 311085 320620 325525 335510 336737 319615 347353 358129 362694 363695
Pengemarkedsfond 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455 109156 109397 111691 115665 117572 107915 96795 105852 111565 114738 124621
Andre fond 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687 135786 130530 137439 150609 155147 161857 142790 160468 165645 173123 186019

Nettotegninger i alle fondstyper

Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 57,7 milliarder kroner i 1. kvartal 2021. Av dette ble 31 milliarder kroner plassert i aksjefond, mens 26,5 milliarder kroner ble plassert i ulike rentefond og kombinasjonsfond. I aksjefond nettotegnet livsforsikringsselskapene og pensjonskasser andeler til en verdi av 14,3 milliarder kroner. Utlandet og husholdningene nettotegnet for henholdsvis 6,1 og 3,7 milliarder kroner i aksjefond i kvartalet.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer fom. 1. kv. 2012.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020 4. kv. 2020 1. kv. 2021
Husholdninger¹ 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.496 0.95 0.033 -0.168 2.367 -3.222 4.623 2.06 -1.585 3.713
Utlandet -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.113 -0.016 0.099 0.458 1.257 -2.393 2.829 -1.279 8.852 6.107
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -0.451 1.215 -3.959 -17.450 -3.002 7.626 2.269 14.314

Kontakt