Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 4,9 prosent måneden før.

Ved utgangen av mars 2021 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 395 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Kredittindikator.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Mars 2016 4.8 5.8 3.0 5.1
April 2016 4.9 6.0 2.9 5.7
Mai 2016 4.7 5.9 2.2 5.7
Juni 2016 4.8 6.0 2.7 5.4
Juli 2016 4.9 5.9 2.9 5.1
Aug. 2016 4.9 6.1 2.6 5.0
Sep. 2016 5.0 6.3 2.2 6.4
Okt. 2016 4.9 6.1 2.4 5.9
Nov. 2016 5.1 6.5 2.5 5.0
Des. 2016 4.8 6.3 1.8 5.6
Jan. 2017 5.0 6.5 2.1 5.8
Feb. 2017 5.0 6.6 1.7 6.4
Mars 2017 5.2 6.7 2.1 6.1
April 2017 5.1 6.5 2.2 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.0 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4.0 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6.0
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mars 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
April 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7.0 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.9 5.8 6.1 6.4
Feb. 2019 6 5.8 5.9 7.3
Mars 2019 6 5.7 6.1 7.6
April 2019 5.9 5.7 6 7
Mai 2019 5.9 5.7 6 6.8
Juni 2019 5.9 5.6 6.1 6.8
Juli 2019 5.8 5.4 6.1 7
Aug. 2019 5.6 5.3 6 6.9
Sep. 2019 6 5.1 7.3 7
Okt. 2019 5.7 5.1 6.4 7.6
Nov. 2019 5.7 5.2 6 7.8
Des. 2019 5.2 5 5.1 7.1
Jan. 2020 5.1 4.9 4.8 7.4
Feb. 2020 5 4.9 4.4 7.4
Mars 2020 4.8 4.8 4.3 6.9
April 2020 4.7 4.6 3.9 7.7
Mai 2020 4.7 4.5 4.5 7.5
Juni 2020 4.6 4.5 4 8.1
Juli 2020 4.7 4.6 3.6 8.4
Aug. 2020 4.8 4.6 4.1 8.1
Sep. 2020 4.6 4.7 3.3 8.6
Okt. 2020 4.5 4.8 3.2 7.8
Nov. 2020 4.7 4.8 3.6 7.7
Des. 2020 4.8 4.9 3.8 7.7
Jan. 2021 4.9 4.9 4.1 7
Feb. 2021 4.9 4.8 4.4 7.1
Mars 2021 5.0 4.9 4.4 8.5

Sterkere gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 839 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av mars, opp fra 4,8 prosent måneden før.

Uendret gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 946 milliarder kroner ved utgangen av mars. Tolvmånedersveksten var 4,4 prosent fram til utgangen av mars, uendret fra måneden før.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av mars. Dette beløp seg til 5 159 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,7 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 4,9 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 16,0 prosent ved utgangen av mars, opp fra 11,4 prosent måneden før.