Sterkere innenlandsk gjeldsvekst

Publisert:

Nye tall fra kredittindikatorstatistikken viser at tolvmånedersveksten i publikums innenlandske lånegjeld var 5,0 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 4,9 prosent måneden før.

Ved utgangen av februar 2021 var publikums innenlandske lånegjeld (K2) 6 372 milliarder kroner, viser nye tall fra statistikken Kredittindikator.

Figur 1. Kredittindikator K2. Tolvmånedersvekst

Publikum Husholdninger Ikke-finansielle foretak Kommuner
Feb. 2016 5.1 6.0 3.4 5.3
Mars 2016 4.8 5.8 3.0 5.1
April 2016 4.9 6.0 2.9 5.7
Mai 2016 4.7 5.9 2.2 5.7
Juni 2016 4.8 6.0 2.7 5.4
Juli 2016 4.9 5.9 2.9 5.1
Aug. 2016 4.9 6.1 2.6 5.0
Sep. 2016 5.0 6.3 2.2 6.4
Okt. 2016 4.9 6.1 2.4 5.9
Nov. 2016 5.1 6.5 2.5 5.0
Des. 2016 4.8 6.3 1.8 5.6
Jan. 2017 5.0 6.5 2.1 5.8
Feb. 2017 5.0 6.6 1.7 6.4
Mars 2017 5.2 6.7 2.1 6.1
April 2017 5.1 6.5 2.2 5.6
Mai 2017 5.4 6.7 3.0 5.2
Juni 2017 5.6 6.6 4.0 5.3
Juli 2017 5.7 6.6 4.1 5.8
Aug. 2017 5.6 6.5 3.7 6.0
Sep. 2017 5.8 6.4 4.7 5.3
Okt. 2017 5.7 6.3 4.7 5.4
Nov. 2017 5.8 6.4 4.9 5.3
Des. 2017 6.4 6.4 6.7 5.3
Jan. 2018 6.2 6.2 6.6 5.1
Feb. 2018 6.3 6.0 7.4 4.3
Mars 2018 6.3 6.0 7.5 4.6
April 2018 6.4 6.0 7.8 4.9
Mai 2018 6.2 5.8 7 5.8
Juni 2018 5.9 5.9 6.2 5.4
Juli 2018 5.8 5.8 6.2 5
Aug. 2018 5.9 5.8 6.5 4.8
Sep. 2018 5.5 5.8 5 4.8
Okt. 2018 5.8 5.8 6 4.7
Nov. 2018 5.7 5.6 6.2 5.3
Des. 2018 5.6 5.6 5.5 6.6
Jan. 2019 5.9 5.8 6.1 6.4
Feb. 2019 6 5.8 5.9 7.3
Mars 2019 6 5.7 6.1 7.6
April 2019 5.9 5.7 6 7
Mai 2019 5.9 5.7 6 6.8
Juni 2019 5.9 5.6 6.1 6.8
Juli 2019 5.8 5.4 6.1 7
Aug. 2019 5.6 5.3 6 6.9
Sep. 2019 6 5.1 7.3 7
Okt. 2019 5.7 5.1 6.4 7.6
Nov. 2019 5.7 5.2 6 7.8
Des. 2019 5.2 5 5.1 7.1
Jan. 2020 5.1 4.9 4.8 7.4
Feb. 2020 5 4.9 4.4 7.4
Mars 2020 4.8 4.8 4.3 6.9
April 2020 4.7 4.6 3.9 7.7
Mai 2020 4.7 4.5 4.5 7.5
Juni 2020 4.6 4.5 4 8.1
Juli 2020 4.7 4.6 3.6 8.4
Aug. 2020 4.8 4.6 4.1 8.1
Sep. 2020 4.6 4.7 3.3 8.6
Okt. 2020 4.5 4.8 3.2 7.8
Nov. 2020 4.7 4.8 3.6 7.7
Des. 2020 4.8 4.9 3.8 7.7
Jan. 2021 4.9 4.9 4.2 7.0
Feb. 2021 5.0 4.9 4.5 7.1

Uendret gjeldsvekst for husholdningene

Husholdningenes innenlandske lånegjeld utgjorde 3 827 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 4,9 prosent fram til utgangen av februar, uendret fra måneden før.

Sterkere gjeldsvekst for ikke-finansielle foretak

De ikke-finansielle foretakenes innenlandske lånegjeld utgjorde 1 944 milliarder kroner ved utgangen av februar. Tolvmånedersveksten var 4,5 prosent fram til utgangen av februar, opp fra 4,2 prosent forrige måned.

Svakere utlånsvekst i banker og kredittforetak

Av publikums innenlandske gjeld var 81 prosent utlån fra banker og kredittforetak ved utgangen av februar. Dette beløp seg til 5 151 milliarder kroner. Tolvmånedersveksten i utlån fra banker og kredittforetak samlet var 4,9 prosent fram til utgangen av februar, ned fra 5,1 prosent måneden før.

Sterkere vekst i verdipapirlån

Tolvmånedersveksten i publikums verdipapirlån var 11,4 prosent ved utgangen av februar, opp fra 9,0 prosent måneden før.

Tabell 11597 er utvidet med nye variable

Fra og med publisering av kredittindikatoren K2 for desember 2020 utvides tabell 11597 med transaksjoner siste måned og månedsvekst omregnet til årsrate. Disse seriene er ikke justert for sesongvariasjoner. Følgende låntagere legges til i sektorinndelingen: Husholdninger, mv., Ikke-finansielle foretak og Kommuneforvaltningen. Alle variable og sektorer som var i tabellen tidligere, videreføres.

Konstaterte tap

Fra og med publisering av kredittindikatoren K2 for oktober 2020, korrigeres vekst- og transaksjonsserier for konstaterte tap. Denne endringen medfører at vekst- og transaksjon for enkelte serier blir revidert opp i allerede publiserte perioder. Vekst- og transaksjonsserier er oppdatert tilbake til januar 2019 og blir ikke direkte sammenliknbar med tidligere perioder. Dersom man ikke korrigerer for konstaterte tap, kan det gi et feilaktig bilde av gjeldsutviklingen, gitt at tapene blir store.