Fortsatt sterk pengemengdevekst

Publisert:

Tolvmånedersveksten i pengemengden M3 var 10,6 prosent fram til utgangen av mars 2021, ned fra 14,7 prosent i februar. Da samfunnet stengte ned i mars 2020 fikk vi en sterk og vedvarende økning i veksten. Tolvmånedersveksten endte da på 7,5 prosent, noe som er 3,1 prosentpoeng lavere enn mars 2021.

Tolvmånedersveksten for husholdningene var 7,9 prosent i samme periode, ned fra 10,0 prosent måneden før. Over halvparten av pengemengden er hos husholdningene. Sammenliknet med mars for et år siden er det en oppgang på 1,6 prosentpoeng.

Figur 1. Pengemengden M3. Tolvmånedersvekst

Pengeholdende sektor Husholdninger Ikke-finansielle foretak
Mar. 2016 3.6 5.4 0.7
Apr. 2016 5.3 5.8 5.7
Mai 2016 3.2 4.6 0.6
Jun. 2016 4.6 5.3 2.6
Juli 2016 4.6 5.8 2
Aug. 2016 5.8 5.2 6.9
Sep. 2016 6.8 5.3 8.3
Okt. 2016 6.2 4.9 9.2
Nov. 2016 6.6 5.1 9.3
Des. 2016 5.4 4.1 8.2
Jan. 2017 6.5 3.1 11.6
Feb. 2017 6.6 3.4 11.6
Mar. 2017 7.4 3.5 15.4
Apr. 2017 7.1 3.6 12.7
Mai 2017 7.4 3.7 15.5
Jun. 2017 7.1 3.8 15.4
Juli 2017 7.7 3.2 15.4
Aug. 2017 6.7 3.5 12.7
Sep. 2017 6.4 4 11.8
Okt. 2017 6.7 4.1 11.4
Nov. 2017 6.5 4.1 9.8
Des. 2017 6.3 4.4 7.7
Jan. 2018 5 3.9 5.7
Feb. 2018 3.6 4.4 2.4
Mar. 2018 3.6 5.3 0.6
Apr. 2018 4 4.5 3.2
Mai 2018 4.8 4.9 4.2
Jun. 2018 3.9 5.4 2.5
Juli 2018 3.1 5.0 1.8
Aug. 2018 3.4 5.30 1.2
Sep. 2018 2.9 5.20 -0.7
Okt. 2018 1.8 4.60 -1.8
Nov. 2018 2.5 4.60 0.8
Des. 2018 3.2 4.2 2.6
Jan. 2019 3.6 4.8 3.4
Feb. 2019 4.4 4.7 4.9
Mar. 2019 4.3 4.7 3.8
Apr. 2019 2.9 4.5 2.4
Mai 2019 4.0 5.0 3.1
Jun. 2019 3.6 4.3 3.3
Juli 2019 4.3 4.3 5.1
Aug. 2019 5.5 4.9 8.4
Sep. 2019 3.9 4.3 5.9
Okt. 2019 4.3 4.5 5.3
Nov. 2019 4.4 4.9 4.6
Des. 2019 4.1 4.2 3.9
Jan. 2020 3.7 4.3 4
Feb. 2020 3.7 4.4 3.3
Mar. 2020 7.5 6.3 7.1
Apr. 2020 9.6 8.5 11.6
Mai 2020 10.1 9.3 13.5
Jun. 2020 8.1 8.1 10.5
Juli 2020 9.9 8.6 10.5
Aug. 2020 9.1 8.4 8.9
Sep. 2020 10.8 8.9 13.4
Okt. 2020 11.5 9.9 15.3
Nov. 2020 12.1 9.2 16.1
Des. 2020 11.9 9.3 17.9
Jan. 2021 13.1 10.3 17
Feb. 2021 14.7 10 20.1
Mar. 2021 10.6 7.9 16.7

Tolvmånedersveksten for ikke-finansielle foretak var 16,7 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 20,1 prosent forrige måned. Sammenliknet med mars 2020 er det en økning på 9,6 prosentpoeng.

Tolvmånedersveksten for kommuneforvaltningen var 23,2 prosent i mars, opp fra 12,6 prosent i februar. Dette tilsvarer en oppgang på 29,2 prosentpoeng fra mars i fjor.

Tolvmånedersveksten for andre finansielle foretak var -4,4 prosent fram til utgangen av mars, ned fra 32,2 prosent forrige måned. Sammenliknet med mars 2020 er det en nedgang på hele på -37,5 prosentpoeng.

Pengeholdende sektor består av husholdninger, ikke-finansielle foretak, kommuneforvaltningen og andre finansielle foretak. Husholdninger og ikke-finansielle foretak har om lag 90 % av pengeholdende sektors beholdning.