Statistikkområde

Bank og finansmarked: Verdipapirmarkeder

Alt innhold for delområdet verdipapirmarkeder

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Nettotegning i verdipapirfond, men andelskapitalen gikk ned

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 15,2 milliarder kroner i 1. kvartal 2018. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettokjøpt fondsandeler til en samlet verdi av 27,3 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Moderat vekst i verdien av noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 42 milliarder kroner i 1. kvartal 2018 til 2 499 milliarder kroner ved utgangen av mars.

  Artikkel
 • Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer

  Verdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen økte med 4,8 prosent i 4. kvartal 2017. Verdien utgjorde 2 457 milliarder kroner ved utgangen av 2017.

  Artikkel
 • Økt andelskapital til tross for nettosalg

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 15,7 milliarder kroner i 4. kvartal 2017. Dette til tross for at det i løpet av kvartalet ble nettoinnløst fondsandeler til en samlet verdi av 23,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i verdipapirfond

  Nettotegningene i norskregistrerte verdipapirfond fortsatte i 3. kvartal 2017. Totalt ble det nettotegnet verdipapirfondsandeler for 16,4 milliarder kroner i perioden.

  Artikkel
 • Kraftig verdiøkning for noterte aksjer

  Verdien av de børsnoterte aksjene registrert i Verdipapirsentralen økte med 248,5 milliarder kroner i 3. kvartal 2017. Det tilsvarer en oppgang på hele 11,9 prosent.

  Artikkel
 • Svakere årsresultat for verdipapirfondene

  Verdipapirfondenes årsresultat i 2016 ble 49 milliarder kroner. Dette er en nedgang fra året før på 8 milliarder.

  Artikkel
 • Økt utbytte for noterte aksjer

  Utbytte for noterte aksjer økte med 10 prosent eller 5,2 milliarder kroner i 1. halvår 2017 i forhold til 1. halvår 2016. Det var en nedgang i utbytte for unoterte aksjer på 7 milliarder kroner i samme periode.

  Artikkel
 • Nettotegninger i rentefond

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 35,8 milliarder kroner, til 1 148 milliarder kroner ved utgangen av 2. kvartal i år. Totalt ble det nettotegnet fondsandeler for 17 milliarder kroner i perioden, og pengene ble i hovedsa...

  Artikkel
 • Svakt fall i aksjeverdiene og økning i verdipapirgjelden

  Verdien av de noterte aksjene registrert i VPS var nær uendret ved utgangen av 1. kvartal 2017 sammenlignet med kvartalet før. Samtidig økte innlendingers verdipapirgjeld dette kvartalet som følge av at det ble emittert gjeldsverdipapirer både i o...

  Artikkel
 • Nettotegninger i verdipapirfond

  I løpet av 1. kvartal 2017 ble det nettotegnet fondsandeler i norskregistrerte verdipapirfond for 32,7 milliarder kroner. Det er særlig de finansielle foretakene som nettotegner, og aksjefond var den mest populære fondstypen i perioden.

  Artikkel
 • Betydelig svakere resultat for verdipapirfond

  I 2015 oppnådde verdipapirfondene et betydelig svakere resultat enn 2014. Nedgangen på 37 prosent skyldes i første rekke en reduksjon i nettoverdien av kursgevinster.

  Artikkel
 • Credit regulations in Norway, 1970-2008

  Rapporter 2010/37

  Publikasjon
 • Bør børsene stenge?

  Samfunnsspeilet 2003/5

  Da dot.com-boblen punkterte, falt verdens børser kraftig. Dette skapte personlige tragedier og økonomisk uro fordi mange husholdninger hadde satt sparepenger i aksjefond.

  Artikkel
 • Globalisering og utenlandsk eierskap i Norge

  Økonomiske analyser 7/2000

  Den sterke veksten i internasjonal handel og internasjonale kapitaltransaksjoner viser at verdensøkonomien bindes tettere og tettere sammen.

  Artikkel