Statistikkområde

Bank og finansmarked: Verdipapirmarkeder

Alt innhold for delområdet verdipapirmarkeder

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Stort overskudd for verdipapirfondene i 2019

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond gikk kraftig opp og endte med et overskudd på 189 milliarder kroner i 2019. Overskuddet kommer i første rekke av urealiserte kursgevinster.

  Artikkel
 • Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 11,3 prosent i løpet av 2. kvartal 2020. Utbetalt utbytte fra noterte aksjer ble redusert med 38,5 prosent i 1. halvår 2020 sammenlignet med 1. halvår 2019.

  Artikkel
 • Høye nettotegninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 142,8 milliarder kroner gjennom 2. kvartal 2020. Dermed har mye av den rekordstore nedgangen fra 1. kvartal raskt blitt hentet inn igjen.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i noterte aksjer

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk ned med 25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2020. Dette er det største verdifallet siden 4. kvartal 2008.

  Artikkel
 • Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond falt med 184 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2020. Av dette stod nettoinnløsningene for 55,7 milliarder kroner. Det var særlig de finansielle foretakene som solgte.

  Artikkel
 • Rekordutbytte i 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk opp med 4,2 prosent, eller 110 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2019. Utbetalt utbytte for aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS nådde sin høyeste verdi ...

  Artikkel
 • Rekordstor andelskapital i fond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 47 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2019. Med dette har forvaltningskapitalen til fondene økt med 195 milliarder kroner i løpet av 2019.

  Artikkel
 • Økt andelskapital til tross for nettoinnløsninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 28 milliarder kroner gjennom 3. kvartal 2019. Dette til tross for at det i perioden ble nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en verdi av 7,1 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Moderat verdiøkning

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått opp med 1,9 prosent, eller 48 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2019.

  Artikkel
 • Stort underskudd for verdipapirfondene

  Etter et rekordhøyt årsresultat for norskregistrerte verdipapirfond i 2017 gikk resultatet kraftig ned og endte med et underskudd på 40 milliarder kroner for 2018. Underskuddet kommer i første rekke av urealiserte kurstap.

  Artikkel
 • Økt utbytte i 1. halvår 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått ned med 1,4 prosent i løpet av 2. kvartal 2019. Utbetalt utbytte på noterte aksjer økte med 8,4 prosent i 1. halvår 2019 i forhold til 1. halvår 2018.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i verdipapirfond

  Det ble nettotegnet verdipapirfondsandeler til en verdi av 12,7 milliarder kroner i 2. kvartal 2019. Nettotegningene ble plassert i ulike rentefond mens det i aksjefond var negative nettotegninger i kvartalet.

  Artikkel
 • Rekordhøy andelskapital

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond steg med 84,2 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2019. Av dette kommer 16,4 milliarder kroner fra nettotegninger mens resten er verdiøkning av andelskapitalen.

  Artikkel
 • Kraftig verdiøkning etter det store fallet

  Markedsverdien til noterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 8,2 prosent eller 197 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2019 og snudde til positiv utvikling fra det kraftige fallet i 4. kvartal 2018.

  Artikkel
 • Børsuro påvirket andelskapitalen

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond falt med 76,4 milliarder kroner gjennom børsuroen i 4. kvartal 2018. Det markerte fallet i kvartalet medførte at andelskapitalen også på årlig basis endte med nedgang.

  Artikkel