Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte fond falt med 184 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2020. Av dette stod nettoinnløsningene for 55,7 milliarder kroner. Det var særlig de finansielle foretakene som solgte.

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond ble kraftig påvirket av børsuroen i 1. kvartal 2020 og falt til 1 176 milliarder kroner ved utgangen av kvartalet viser statistikken over verdipapirfond. Sammenlignet med forrige kvartal er det en nedgang på 184 milliarder kroner, tilsvarende 13,5 prosent. Størst nedgang var det i aksjefond hvor andelskapitalen falt med 18,2 prosent til 617 milliarder kroner.

Figur 1

Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 31. mars 2020. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020
Aksjefond 486728 467946 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 613579 648839 675870 614049 679516 693023 704607 753509 616576
Obligasjonsfond 279237 279777 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320088 318363 320374 302223 312261 325525 335510 336737 320722
Pengemarkedsfond 87332 87085 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 103667 104250 108993 110814 113109 115665 117572 107915 96795
Andre fond 116529 125100 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 131512 132676 136013 137787 144178 150609 155147 161857 141684

Finansielle foretak solgte

Totalt ble det nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en verdi av 55,7 milliarder kroner i 1.kvartal 2020. Dette er de største nettoinnløsningene av verdipapirfondsandeler foretatt innenfor et kvartal noen gang, og utgjør 4,1 prosent av den totale andelskapitalen ved inngangen til kvartalet. Største selgende sektor var finansielle foretak som solgte andeler til en verdi av 39,3 milliarder kroner. Også ikke-finansielle foretak og husholdningene solgte seg vesentlig ned med henholdsvis 7,9 og 5,8 milliarder kroner.

De største innløsningene ble foretatt i aksjefond hvor andeler til en verdi av 35,5 milliarder kroner ble innløst. Finansielle foretak solgte aksjefond for 28,8 milliarder kroner, hvorav livsforsikringsselskaper og pensjonskasser stod for 17,5 milliarder kroner. Husholdningene og utlandet solgte aksjefondsandeler til en verdi av henholdsvis 3,1 og 2,4 milliarder kroner i kvartalet.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer f.o.m. 1. kv. 2012.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

1. kv. 2015 2. kv. 2015 3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020
Husholdninger¹ 0.612 0.045 -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.496 0.95 0.033 -0.168 2.367 -3.073
Utlandet -7.46 -7.883 -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.113 -0.016 0.099 0.458 1.257 -2.393
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser 1.517 -7.574 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -0.451 1.215 -3.959 -17.450

Foruten aksjefond var det i pengemarkedsfond og obligasjonsfond hvor det ble trukket ut mest kapital i kvartalet. I pengemarkedsfond ble det solgt andeler for 9,4 milliarder kroner. Her var ikke-finansielle foretak største selgende sektor, etterfulgt av finansielle foretak. I obligasjonsfond ble det nettosolgt andeler for 6,5 milliarder kroner, hvorav de finansielle foretakene stod for 6,2 milliarder kroner.

Husholdningene solgte aksjefond

Husholdningene nettosolgte aksjefond for 3,1 milliarder kroner i 1.kvartal 2020. Dette tilsvarer omlag den totale verdien av alle nettokjøp husholdningene gjorde i aksjefondsandeler gjennom hele 2019. Totalt eide husholdningene aksjefondsandeler til en verdi av 101 milliarder kroner ved utgangen av 1.kvartal 2020. Dette er en nedgang fra 121 milliarder kroner ved utgangen av 2019.

Kontakt