Rekordhøy andelskapital

Publisert:

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 83,8 milliarder kroner gjennom 3. kvartal 2020. Med dette er andelskapitalen tilbake på et rekordhøyt nivå etter nedgangen tidligere i år.

Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond utgjorde 1 402 milliarder kroner ved utgangen av 3. kvartal 2020, viser statistikken over verdipapirfond. Dette er 42 milliarder kroner høyere enn ved utgangen av 2019, som var tidspunktet for den forrige toppnoteringen til andelskapitalen.

Figur 1

Figur 1. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype per 30. september 2020. Markedsverdi i millioner kroner

Figur 2. Verdipapirfondenes andelskapital etter fondstype. Markedsverdi i millioner kroner

3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020
Aksjefond 441834 478327 466562 466380 485690 531336 581308 595148 610822 635593 612067 649142 675432 613861 679314 693023 704607 753509 616576 704898 767077
Obligasjonsfond 293062 285654 299479 310449 317841 305383 308527 317193 326505 312886 320540 318844 320874 311085 320620 325525 335510 336737 319615 347353 358129
Pengemarkedsfond 89158 81929 86760 94234 96192 95450 97572 106525 105996 105831 104052 104455 109156 109397 111691 115665 117572 107915 96795 105852 111565
Andre fond 118474 112213 106716 106422 111103 114162 124867 129175 124981 129777 132186 131687 135786 130530 137439 150609 155147 161857 142790 160468 165645

Finansielle foretak største kjøper

Totale nettotegninger av verdipapirfond i 3. kvartal summerte seg til 26,2 milliarder kroner, hvorav de finansielle foretakene stod for 15,2 milliarder kroner. Husholdningene kjøpte fondsandeler for 2,8 milliarder kroner mens utlendingene kjøpte for 0,4 milliarder kroner.

Etter et kraftig nedsalg av verdipapirfondsandeler i 1. kvartal på rundt 56 milliarder kroner har nettotegninger i 2. kvartal og 3. kvartal gjort at nettotegningene i alle typer fond hittil i år summerer seg til 12,6 milliarder kroner. Av dette har 19,8 milliarder kroner blitt plassert i ulike rentefond og kombinasjonsfond, mens det hittil i år har blitt nettoinnløst aksjefondsandeler til en verdi av 7,3 milliarder kroner.

Nettotegninger i både aksje- og rentefond

Gjennom 3. kvartal ble det plassert 13,5 milliarder kroner i aksjefond, mens det i obligasjonsfond og pengemarkedsfond ble plassert henholdsvis 6,8 og 5,4 milliarder kroner.

I aksjefond var finansielle foretak største nettokjøper med 12,5 milliarder kroner. Av dette stod livsforsikringsselskaper og pensjonskasser for 7,6 milliarder kroner. Også husholdningene nettokjøpte aksjefond i kvartalet med 2,1 milliarder kroner, mens utlandet på sin side nettosolgte aksjefondsandeler for 1,3 milliarder kroner.

1 Husholdninger og ideelle organisasjoner er skilt i to sektorer f.o.m. 1. kv. 2012.

Figur 3. Nettotegninger av andeler i aksjefond etter kjøpersektor

3. kv. 2015 4. kv. 2015 1. kv. 2016 2. kv. 2016 3. kv. 2016 4. kv. 2016 1. kv. 2017 2. kv. 2017 3. kv. 2017 4. kv. 2017 1. kv. 2018 2. kv. 2018 3. kv. 2018 4. kv. 2018 1. kv. 2019 2. kv. 2019 3. kv. 2019 4. kv. 2019 1. kv. 2020 2. kv. 2020 3. kv. 2020
Husholdninger¹ -0.569 1.491 0.299 -0.42 0.839 0.774 0.798 0.652 0.671 0.007 -0.452 -2.642 0.168 -0.496 0.95 0.033 -0.168 2.367 -3.222 4.623 2.06
Utlandet -3.567 -3.868 -2.866 -3.911 -0.744 0.737 -3.155 -2.663 -1.930 -7.215 -1.342 -1.165 -0.203 -2.113 -0.016 0.099 0.458 1.257 -2.393 2.829 -1.279
Livforsikringsselskaper og pensjonskasser 0.398 -4.309 8.34 0.784 2.384 1.683 11.928 1.579 7.016 -0.116 9.304 1.552 1.133 2.298 2.914 -0.451 1.215 -3.959 -17.450 -3.002 7.626

 

Kontakt