Statistikkområde

Bank og finansmarked: Verdipapirmarkeder

Alt innhold for delområdet verdipapirmarkeder

Vis innholdstyper

Søkeresultat

 • Oppgang på børsen

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 10,4 prosent, eller 307 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2021.

  Artikkel
 • Store nettotegninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 103,9 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2021. Av dette stod nettotegninger for 57,7 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Økte aksjeemisjoner

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 19,0 prosent, eller 469 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2020.

  Artikkel
 • Moderate nettotegninger i 2020

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 81,7 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2020. Med dette har andelskapitalen til fondene økt med 124 milliarder kroner i løpet av 2020.

  Artikkel
 • Fortsatt verdiøkning for noterte aksjer etter børsuro

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 7,7 prosent, eller 177 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2020. Dette betyr at verdien fortsetter å øke etter det kraftige fallet i 1. kvartal.

  Artikkel
 • Rekordhøy andelskapital

  Andelskapitalen til norskregistrerte verdipapirfond økte med 83,8 milliarder kroner gjennom 3. kvartal 2020. Med dette er andelskapitalen tilbake på et rekordhøyt nivå etter nedgangen tidligere i år.

  Artikkel
 • Stort overskudd for verdipapirfondene i 2019

  Årsresultatet for norskregistrerte verdipapirfond gikk kraftig opp og endte med et overskudd på 189 milliarder kroner i 2019. Overskuddet kommer i første rekke av urealiserte kursgevinster.

  Artikkel
 • Kraftig redusert utbytte i 1. halvår 2020

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) økte med 11,3 prosent i løpet av 2. kvartal 2020. Utbetalt utbytte fra noterte aksjer ble redusert med 38,5 prosent i 1. halvår 2020 sammenlignet med 1. halvår 2019.

  Artikkel
 • Høye nettotegninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 142,8 milliarder kroner gjennom 2. kvartal 2020. Dermed har mye av den rekordstore nedgangen fra 1. kvartal raskt blitt hentet inn igjen.

  Artikkel
 • Kraftig nedgang i noterte aksjer

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk ned med 25,1 prosent, eller 686 milliarder kroner i løpet av 1. kvartal 2020. Dette er det største verdifallet siden 4. kvartal 2008.

  Artikkel
 • Rekordstore nettoinnløsninger i verdipapirfond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond falt med 184 milliarder kroner gjennom 1. kvartal 2020. Av dette stod nettoinnløsningene for 55,7 milliarder kroner. Det var særlig de finansielle foretakene som solgte.

  Artikkel
 • Rekordutbytte i 2019

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) gikk opp med 4,2 prosent, eller 110 milliarder kroner i løpet av 4. kvartal 2019. Utbetalt utbytte for aksjer og egenkapitalbevis registrert i VPS nådde sin høyeste verdi ...

  Artikkel
 • Rekordstor andelskapital i fond

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 47 milliarder kroner gjennom 4. kvartal 2019. Med dette har forvaltningskapitalen til fondene økt med 195 milliarder kroner i løpet av 2019.

  Artikkel
 • Økt andelskapital til tross for nettoinnløsninger

  Andelskapitalen til norskregistrerte fond økte med 28 milliarder kroner gjennom 3. kvartal 2019. Dette til tross for at det i perioden ble nettoinnløst verdipapirfondsandeler til en verdi av 7,1 milliarder kroner.

  Artikkel
 • Moderat verdiøkning

  Markedsverdien av børsnoterte aksjer registrert i Verdipapirsentralen (VPS) har gått opp med 1,9 prosent, eller 48 milliarder kroner i løpet av 3. kvartal 2019.

  Artikkel