Lønnsindeks2. kvartal 2003, foreløpige tall

Innhold

Arkiv for Lønnsindeks - kvartalsvis, foreløpige tall

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
28. august 2014 2. kvartal 2014 Lønna opp 1,1 prosent i bygg og anlegg
30. mai 2014 1. kvartal 2014 Lønna opp 0,6 prosent i bygg og anlegg
25. februar 2014 4. kvartal 2013 Lønna opp 1,3 prosent i industrien
28. november 2013 3. kvartal 2013 Lønna opp 0,6 prosent i olje- og gassektoren
29. august 2013 2. kvartal 2013 Avtalt lønn opp 1,1 prosent i industri
31. mai 2013 1. kvartal 2013 Avtalt lønn opp 0,2 prosent i industrien
1. mars 2013 4. kvartal 2012 Avtalt lønn opp 3,1 prosent i olje og gass
29. november 2012 3. kvartal 2012 Varehandellønna opp 1,1 prosent i 3. kvartal
29. august 2012 2. kvartal 2012 Lønna opp 0,8 prosent i varehandel
30. mai 2012 1. kvartal 2012 Lønna opp 0,7 prosent i industrien
29. februar 2012 4. kvartal 2011 Lønna opp 0,4 prosent i bygg og anlegg
29. november 2011 3. kvartal 2011 Avtalt lønn i industrien opp 2,1 prosent
29. august 2011 2. kvartal 2011 Lønna opp 1,2 prosent i industri
27. mai 2011 1. kvartal 2011 Moderat lønnsvekst i første kvartal
25. februar 2011 4. kvartal 2010 Lønnsvekst i industrien på 1,1 prosent