Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2013

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Arkiv for Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon - årlig

Liste med Tidligere publiseringer
Publiseringsdato Måleperiode Nyhetstittel
16. januar 2015 1. oktober 2014 Månedslønna økte med 1 300 kroner
16. januar 2014 1. oktober 2013 Månedslønna økte med 2 200 kroner
16. januar 2013 1. oktober 2012 Månedslønna økte med 1 200 kroner
19. januar 2012 1. oktober 2011 Månedslønna i IKT økte med 2 400 kroner
19. januar 2011 1. oktober 2010 Månedslønna økte med 2 000 kroner
18. januar 2010 1. oktober 2009 Månedslønna økte med 1 200 kroner
14. mai 2009 2008 Lønnen opp med 4,4 prosent
12. juni 2008 2007 2 700 kroner mer i informasjonssektoren
11. mai 2007 2006 Lønna opp 1 500 kroner i informasjonssektoren
23. mai 2006 2005 Lønna økte 3,7 prosent i IKT- sektoren
20. mai 2005 2004 Lønna økte med 800 kroner i IKT-sektoren
19. mai 2004 2003 Månedslønna økte med 1 300 kroner
25. juni 2003 1999-2002 Månedslønna økte med 1 800 kroner i IKT-sektoren
25. juni 2002 1999-2002 Månedslønna økte med 1 800 kroner i IKT-sektoren