1508_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1508
Månedslønna økte med 1 800 kroner i IKT-sektoren
statistikk
2003-06-25T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1999-2002

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 800 kroner i IKT-sektoren

Den gjennomsnittlige månedsfortjenesten for heltidsansatte i IKT-sektoren var på vel 33 700 kroner per 3. kvartal 2002. Dette er en økning på 1 800 kroner eller 5,6 prosent fra samme tidspunkt i 2001.

For hele perioden fra 1999 til 2002 var lønnsveksten om lag 5 700 kroner eller drøyt 20 prosent. Den høyeste veksten finner vi fra 2000 til 2001 med 2 400 kroner eller 8,3 prosent.

Månedsfortjenesten omfatter utbetalt avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonuser, provisjoner o.l. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedsfortjenesten.

Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste,
etter kjønn per 3. kvartal 1999-2002. Kroner og endring i prosent
  Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
  1999 2000 2001 2002 1999-2000 2000-2001 2001-2002
  Kroner Prosent
Menn og kvinner 27 999      29 497      31 938      33 724 5,4 8,3 5,6
Menn i alt 29 526 31 437 33 664 35 618 6,5 7,1 5,8
Kvinner i alt 23 769 24 716 27 181 28 331 4,0 10,0 4,2

IKT-næringene

IKT-sektoren består av IKT-relaterte næringer i varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting (konsulentvirksomhet) og samferdsel (telekommunikasjon). I konsulentvirksomhet finner vi om lag 45 prosent av alle heltidsansatte i IKT-sektoren. Her finner vi også den høyeste månedsfortjenesten med 37 200 kroner i 3. kvartal 2002. Dette tilsvarte en vekst på 4 800 kroner eller snaut 15 prosent fra 1999.

Høyest lønnsvekst innen telekommunikasjon

Høyest lønnsvekst i perioden 1999-2002 finner vi i telekommunikasjon, der lønna økte fra 27 200 til 34 000 kroner. Dette tilsvarte en vekst på om lag 6 800 kroner eller i underkant av 25 prosent. For ansatte i IKT-industri økte lønna fra om lag 27 000 kroner i 1999 til om lag 33 000 kroner i 2002, en vekst på 6 000 kroner eller 22 prosent. Til sammenlikning økte lønna i IKT-relatert virksomhet i varehandel fra om lag 27 000 kroner i 1999 til 31 100 kroner i 2002, en vekst på vel 4 100 kroner eller drøyt 15 prosent.

Langtidsutdannende

Nær halvparten av alle heltidsansatte i IKT-sektoren har utdanning fra universitet eller høgskole. Flesteparten av disse har under fire års høgskoleutdanning, og lønnsnivået for denne gruppen var om lag 37 800 kroner i 3. kvartal 2002. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 6 400 kroner eller vel 20 prosent fra samme tidspunkt i 1999. For langtidsutdannende med mer enn 4 år på høgskole eller universitet økte lønna fra 36 600 kroner i 1999 til 44 200 kroner i 2002. Dette tilsvarte en vekst på 7 700 kroner eller 21 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 39 653 heltidsansatte per 3. kvartal 2002. Ifølge foreløpige tall fra strukturstatistikkene for industri, varehandel, telekommunikasjoner og konsulentvirksomhet var sysselsettingen for IKT-sektoren 92 136 personer i 2001.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til IKT-statistikken. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra eksisterende lønnsstatistikker i følgende næringshovedområder: varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting og samferdsel (se "Om statistikken").

Tabeller: