1496_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1496
Lønnen opp med 4,4 prosent
statistikk
2009-05-14T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon2008

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Lønnen opp med 4,4 prosent

Heltidsansatte i informasjonssektoren hadde i gjennomsnitt en månedslønn på 42 500 kroner eksklusiv overtid per 3. kvartal 2008. Dette var en økning på 4,4 prosent, eller 1 800 kroner, fra samme tidspunkt året før.

De to siste årene har det vært tilnærmet lik prosentvis lønnsvekst i virksomheter i informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt innholdssektoren. Begge områdene har hatt en lønnsvekst på om lag 11 prosent i perioden 2006-2008. Når det gjelder lønnsnivå, ligger ansatte i informasjons- og kommunikasjonsteknologi betydelig høyere. Her utgjorde månedslønnen i gjennomsnitt 44 100 kroner, eksklusive overtidsbetaling. Til sammenlikning hadde ansatte i innholdssektoren en månedslønn på 38 800 kroner.

Jo høyere utdanning, jo høyere lønnsvekst

Næringsområdet har mange ansatte med høyere utdanning. Blant heltidsansatte utgjør universitets- og høgskoleutdannede om lag halvparten av arbeidstakerne. Dette er grupper som har en prosentvis større økning i gjennomsnittlig månedslønn fra 2007 til 2008 enn hva tilfellet er for hele næringen sett under ett. Månedslønnen for personer med mer enn fire års høgskoleutdanning økte med 5,2 prosent, til 52 200 kroner i perioden, mens det tilsvarende for personer med kortere høyskoleutdanning var en økning på 5,0 prosent, til 44 600 kroner.

Om informasjonssektoren

Informasjonssektoren blir ofte delt inn i to områder: informasjons- og kommunikasjonsteknologi samt innholdssektoren.

Informasjons- og kommunikasjonsteknologi består i hovedsak av de som jobber med produksjon og salg av datamaskiner og komponenter, programmerere, operatørselskaper for nett og telefon, samt salg av programvare.

Innholdssektoren består av forlagsvirksomhet, annonse- og reklamebyråer, nyhetsbyråer, produksjon av tv- og radioprogrammer samt produksjon av film.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av foretak med til sammen 62 338 ansatte per 3. kvartal 2008.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til lønnsstatistikken for ansatte i informasjonssektoren. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra lønnsstatistikken for ansatte i varehandel, industri, samferdsel, forretningsmessig tjenesteyting og sosiale og personlige tjenester.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønnen.

Tabeller: