1498_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1498
2 700 kroner mer i informasjonssektoren
statistikk
2008-06-12T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon2007

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

2 700 kroner mer i informasjonssektoren

Heltidsansatte i informasjonssektoren hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 40 700 kroner eksklusive overtid i 3. kvartal 2007. Dette er en økning på 7,2 prosent fra samme tidspunkt året før.

Informasjonssektoren er delt inn i IKT-sektoren og innholdssektoren. Produksjon av datatjenester og fysiske varer kommer inn under førstnevnte, mens sistnevnte omfatter produksjon av innhold som tekst, lyd og bilde. Sett under ett hadde de to sektorene en økning i månedslønna på 2 700 kroner.

Lønnsnivå heltidsansatte i kroner, informasjonssektoren. 2006 og 2007

Høy vekst for høgskoleutdannede

Månedslønna for heltidsansatte i IKT-sektoren utgjorde 42 400 kroner i 3. kvartal 2007, en økning på 2 800 kroner fra samme tidspunkt i 2006.

Sektoren har relativt mange ansatte i yrker med krav til høyere utdanning, blant annet systemutviklere og programmerere. Denne yrkesgruppen hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 42 800 kroner i 3. kvartal 2007, en vekst på 5,2 prosent fra året før. Høgskoleutdannede dataingeniører og datateknikere hadde i samme periode en vekst i månedslønna på 8,3 prosent eller 3 000 kroner, til 39 400 kroner.

Lavere vekst i innholdssektoren

Gjennomsnittlig månedslønn for heltidsansatte i innholdssektoren utgjorde 36 900 kroner, en økning på 6,1 prosent fra året før. Ansatte i radio og fjernsyn hadde en månedslønn på 36 400 kroner i 3. kvartal 2007, mens ansatte i informasjonstjenester hadde en månedslønn på 39 000 kroner. Dette utgjør en vekst på henholdsvis 6,4 og 5,1 prosent for de to gruppene fra samme tidspunkt i 2006. Informasjonstjenester omfatter blant annet annonse- og reklamevirksomhet og nyhetsbyråer.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger fra et utvalg av foretak med til sammen 53 939 heltidsansatte per 3. kvartal 2007.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til lønnsstatistikken for ansatte i informasjonssektoren. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra lønnsstatistikken for ansatte i varehandel, industri, samferdsel, forretningsmessig tjenesteyting og andre sosiale og personlige tjenester.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt månedslønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Tabeller: