1506_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
1506
Månedslønna økte med 1 300 kroner
statistikk
2004-05-19T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon2003

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 300 kroner

Heltidsansatte i IKT-sektoren hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 35 000 kroner per 3. kvartal 2003. Dette utgjorde en økning på 1 300 kroner, eller 3,8 prosent, fra samme tidspunkt i 2002.

IKT-sektoren omfatter IKT-relaterte næringer i varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting og samferdsel. Konsulentvirksomhet er dominerende i IKT-sektoren hvor heltidsansatte hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 37 600 kroner, en økning på 400 kroner eller 1,2 prosent fra 2002. I telekommunikasjon utgjorde tilsvarende månedslønn 36 000 kroner, en økning på 2 000 kroner eller 5,8 prosent. Til sammenligning hadde ansatte i IKT-Varehandel en månedslønn på 31 900 kroner, en økning på 800 kroner eller 2,5 prosent.

Heltidsansatte i IKT-sektoren. Gjennomsnittlig månedsfortjeneste, etter næringsområde
per 3. kvartal11999-2003. Kroner og endring i prosent
Næringsområde Månedsfortjeneste i alt Endring i prosent
1999 2000 2001 2002 2003 1999-2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003
  Kroner Prosent
I alt 27 999     29 497      31 938      33 724      34 991 5,4 8,3 5,6 3,8
IKT Industri 26 997 29 112 30 076 32 968 33 520 7,8 3,3 9,6 1,7
IKT Varehandel 26 972 28 631 30 949 31 099 31 871 6,2 8,1 0,5 2,5
IKT Telekommunikasjoner 27 199 27 954 31 362 33 977 35 961 2,8 12,2 8,3 5,8
IKT Konsulentvirksomhet 32 358 33 911 35 502 37 168 37 608 4,8 4,7 4,7 1,2

Yrkesgrupper

70 prosent av alle heltidsansatte i IKT-sektoren er ansatt i akademiske yrker og høgskoleyrker. I gruppen akademiske yrker finner vi blant annet sivilingeniører, seniorkonsulenter og systemkonsulenter med en gjennomsnittlig månedslønn på 39 200 kroner. Dette var en reduksjon i månedslønna på 200 kroner, eller 0,4 prosent fra 3. kvartal 2002. Heltidsansatte i høgskoleyrker, som blant annet består av ingeniører, konsulenter og teknikere, hadde en månedslønn på 33 600 kroner, en økning på 1 500 kroner eller 4,8 prosent.

Til sammenligning hadde ansatte i kontoryrker og salgs- og serviceyrker en månedslønn på henholdsvis 25 000 og 26 100 kroner. Dette tilsvarte en vekst på 900 kroner eller 3,7 prosent i kontoryrker og 1 200 kroner eller 4,7 prosent i salgs- og serviceyrker. Ledere hadde en månedslønn på 50 100 kroner, en vekst på 1 700 kroner eller 3,4 prosent.

Utdanningsgrupper

En tredjedel av alle heltidsansatte i IKT-sektoren har inntil 4 års universitets- og høgskoleutdanning. Månedslønna for denne gruppen utgjorde om lag 38 500 kroner i 3. kvartal 2003. Dette tilsvarte en lønnsvekst på 700 kroner eller 1,7 prosent. Langtidsutdannende med mer enn 4 år på høgskole eller universitet hadde en gjennomsnittlig månedslønn på 44 200 kroner, en reduksjon på knapt 100 kroner eller 0,1 prosent fra 3. kvartal 2003. Til sammenligning hadde ansatte med utdanning fra videregående en månedslønn på 30 800 kroner, en vekst på 1 200 kroner eller 4,0 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på opplysninger for et utvalg av virksomheter med til sammen 37 907 heltidsansatte per 3. kvartal 2003. Ifølge foreløpige tall fra strukturstatistikkene for industri, varehandel, telekommunikasjoner og konsulentvirksomhet var sysselsettingen for IKT-sektoren 86 863 personer i 2002.

Det er ikke knyttet egen datainnsamling til IKT-statistikken. Statistikken er sammenstilt av opplysninger fra eksisterende lønnsstatistikker i følgende næringshovedområder: varehandel, industri, forretningsmessig tjenesteyting og samferdsel (se "Om statistikken").

Tabeller: