91744_not-searchable
/arbeid-og-lonn/statistikker/lonnikt/aar
91744
Månedslønna økte med 1 200 kroner
statistikk
2013-01-16T10:00:00.000Z
Arbeid og lønn
no
lonnikt, Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon, forlagsvirksomhet, film- og TV-produksjon, radio og fjernsyn, telekommunikasjon, IKT-tjenester, informasjonstjenesterLønn og arbeidskraftkostnader, Arbeid og lønn
false

Lønn for ansatte i informasjon og kommunikasjon1. oktober 2012

Lønnsstatistikk 2015 for alle næringshovedområder og ulike områder i offentlig sektor, vil bli publisert samlet 3. mars 2016 i statistikken Lønn, alle ansatte.

Innhold

Publisert:

Du er inne i en arkivert publisering.

Gå til nyeste publisering

Månedslønna økte med 1 200 kroner

Heltidsansatte i informasjons- og kommunikasjonsvirksomhet hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 50 700 kroner per 1. oktober 2012. Dette var 1 200 kroner, eller 2,4 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2011.

Næringshovedområdet informasjon og kommunikasjon er sammensatt av virksomheter som produserer og formidler informasjonstjenester. Gjennomsnittlig månedslønn varierer fra 41 900 kroner for heltidsansatte i film- og musikkproduksjon, til 54 200 kroner for heltidsansatte i tjenester tilknyttet informasjonsteknologi.

1 000 kroner mer i informasjonsteknologi

Næringen informasjonsteknologi omfatter virksomheter som driver programmeringstjenester og konsulentvirksomhet. Heltidsansatte i disse virksomhetene hadde en gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, på 54 200 kroner per 1. oktober 2012. Dette var 1 000 kroner, eller 1,9 prosent, mer enn på samme tidspunkt i 2011. Blant programmerere og systemutviklere var månedslønna i gjennomsnitt på 51 700 kroner. Dette var en økning på 600 kroner, eller 1,2 prosent, fra året før.

700 kroner mer for ansatte i forlagsvirksomhet

Forlagsvirksomhet omfatter virksomheter som utgir bøker, tidsskrifter, aviser og andre trykksaker. Gjennomsnittlig månedslønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse, for heltidsansatte i forlagene utgjorde 47 300 kroner. Dette tilsvarer en lønnsvekst på 700 kroner, eller 1,5 prosent, fra oktober 2011. Månedslønna for journalister og informasjonsmedarbeidere i denne næringen var på 42 900 kroner, en vekst på 300 kroner eller 0,7 prosent. Tilsvarende lønn for ansatte i akademiske yrker var 49 400, en vekst på 1 700 kroner eller 3,6 prosent.

Om statistikkgrunnlaget

Statistikken bygger på et utvalg av virksomheter i informasjon og kommunikasjon med til sammen 49 413 heltidsansatte og 3 645 deltidsansatte. Ifølge Bedrifts- og foretaksregisteret utgjorde vektegrunnlaget til lønnsstatistikken for informasjons- og kommunikasjonsnæringen 79 600 ansatte per 1. oktober 2012.

Månedslønn er hovedbegrepet i lønnsstatistikken og omfatter avtalt lønn, uregelmessige tillegg og bonus. Overtidsgodtgjørelser er ikke medregnet i månedslønna.

Strukturelle endringer i næringen i tillegg til lønnsforhandlinger vil kunne påvirke lønnsendringen som måles.

Tabeller: